МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В СРЕДЕ ПРОБЛЕМНО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ САПР

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ В СРЕДЕ ПРОБЛЕМНО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ САПР
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, визначається


предмет і об'єкт дослідження, формулюється мета й завдання дослідження,


визначається наукова новизна й практичне значення отриманих результатів.


Перший розділ присвячений _______аналізу особливостей розвитку й інструментальним


засобам проектування сучасних комп’ютерних мереж.


Проведено аналіз мережних структур, які використовуються на різних рівнях


ієрархії комп'ютерних мереж масштабу підприємства. Показано, що типова структура


комп'ютерних мереж масштабу підприємства містить три системи - абонентську,


серверну й комунікаційну. Визначено, що основою комунікаційної системи є


комутатори для дротових сегментів і точки доступу для бездротових сегментів, і що


кожний рівень ієрархії може бути побудовано на основі однієї з типових структур, які


використовуються на даному рівні.


На нижньому рівні ієрархії використовуються мережі робочих груп (МРГ). На


середньому рівні − мережі будівель (МБ). На верхньому рівні функціонує мережа


підприємства (рис. 1).


Рисунок 1 − Ієрархічна структура комп'ютерних мереж масштабу підприємства: АР,


АБ, АП- абоненти робочих груп, будівель і підприємства; СР, СБ, СП - сервери робочих


груп, будівель і підприємства.


Проведено аналіз характеристик продуктивності, структур комп’ютерних мереж


і комунікаційних пристроїв (КП) для реалізації каналів передачі інформації.


Представлено типові структури реалізації бездротових і дротових сегментів


комп’ютерних мереж.


У роботі проведено аналіз існуючих стандартів бездротової технології IEEE


802.11, які обумовлюють використання певних методів і швидкостей передачі даних,


методів модуляції, потужностей передавачів, смуг частот, на яких вони працюють,


методів аутентифікації й шифрування.


Проведено аналіз типів трафіку комп’ютерних мереж, який показав, що сучасні


комп'ютерні мережі обробляють гетерогенний трафік, який утворюється як композиція


інформаційного й мультимедійного трафіку. Найпоширенішими типами мережного


трафіку є VoIP, HTTP і FTP, які утворюють трафік сучасних мультисервісних


комп’ютерних мереж загального призначення.


У роботі проведено аналіз методів проектування структур комп’ютерних мереж,


які мають суттєву складність, і запропоновано ієрархічний підхід до моделювання з


використанням моделей трьох рівнів. У якості моделей верхнього рівня запропоновано


використовувати онтологічні об'єктно-орієнтовані моделі, які у формалізованому виді


дозволяють описувати комп’ютерні мережі на рівні складових її об'єктів (сегментів). У


якості моделей мережного рівня використовуються моделі масового обслуговування,


які дозволяють розраховувати імовірносно-часові характеристики функціонування


абонентів мережі. Для моделювання характеристик функціонування гетерогенних


каналів зв'язку використовуються аналітичні моделі, що враховують особливості


функціонування, режими роботи й типи інтерфейсу мережного обладнання.


Проведено аналіз сучасних проблемно-орієнтованих САПР Comnet III CACI


Prod., Netarchitect Datametrics System, Netmaker Mainstation, Makesystems, OPNET


Modeller, MIL3 Optimal Performance, Opt.Networks, SES Strategizer і ін., що


використовуються для проектування комп’ютерних мереж. Показано, що в їхньому


складі відсутні вбудовані засоби для моделювання бездротових сегментів і орієнтовані


вони на процес проектування, а не реінжинірингу, що робить дуже трудомістким


процес використання їх при модернізації комп’ютерних мереж за рахунок додавання


нових бездротових сегментів. Це приводить до необхідності використання додаткових


систем моделювання бездротових каналів, що суттєво збільшує часові витрати на


проектування та реінжиніринг даних систем.


Аналіз САПР показав, що при реінжинірингу комп’ютерних мереж у якості


вхідних даних САПР використовуються результати моніторингу, які визначають


характеристики трафіку, і відповідно завантаження комунікаційного обладнання


 


мережі, що модернізується.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины