СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ МАТЕРИАЛОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ХОЛОДНОЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ МАТЕРИАЛОВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


 


У вступі наведена загальна характеристика роботи, обґрунтована актуальність теми й показаний зв'язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами й темами. Сформульовані мета та задачі дослідження, дана характеристика об'єкта, предмета й методів дослідження. Відзначено особистий внесок здобувача, показані наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, їх апрбація та впровадження.


У першому розділі розглянуто сучасний стан розвитку моделей матеріалів, що піддаються холодному пластичному деформуванню. Показано, що основними тех-нологічними відмовами у процесах ХОШ є: локалізація деформації у вигляді втрати стійкості пластичного деформування, руйнування металу при різних механізмах його протікання (руйнування зрізом, руйнування відривом, змішані механізми руй-нування). Ускладнення технологічних моделей відмов дає можливість прогнозувати нестійкість розтягування і враховувати механізми руйнування. Перераховані техно-логічні відмови зумовлюють створення моделі матеріалів, параметри яких визнача-ються експериментальною побудовою кривих течії, діаграм пластичності. Питання вибору показників напруженого стану при побудові діаграм пластичності, обґрунту-вання єдиних діаграм пластичності, що не залежать від виду напруженого стану все ще залишається відкритим. Запобігання руйнування та забезпечення якості виробів холодним об'ємним штампуванням може бути забезпечено на основі оцінки де-формовності металів. Оцінка деформовності металів може бути здійснена на основі феноменологічних критеріїв руйнування, наукові основи яких були закладені в ро-ботах Я. Є. Бейгельзімера, Н. We er, Н. Gese, С. І. Губкіна, Г. Д. Деля, Ю. Г. Калпі-на, В. Л. Колмогорова, В. М. Михалевича, В. А. Огороднікова, Г. О. Смірнова-Аляєва, І. О. Сивака, В. А. Тітова, М. О. Шестакова, Б. М. Штерна та інш. Разом з тим, в рамках феноменологічної теорії деформовності відсутні дані про засто- сування критеріїв руйнування в процесах складного комбінованого видавлювання, що обумовлює необхідність проведення подальших досліджень у цьому напрямку.


У результаті аналізу процесів вісесиметричного холодного видавлювання, ра-діального та радіально-прямого видавлювання встановлено, що незважаючи на наяв-ну інформацію в літературних джерелах про енергосилові параметри зазначених процесів, питанням деформовності заготовок, гранично-допустимим параметрам, технологічній спадковості приділено значно меншу увагу.


На підставі проведеного огляду та аналізу механізмів руйнування, моделей матеріалів, механіки процесів ХОШ, сформульовані мета і задачі досліджень.


 


У другому розділі обґрунтовано вибір експериментально-розрахункових методів вивчення вісесиметричного пластичного деформування. У зв'язку з обмеже-ними можливостями аналітичних методів вирішення задач вісесиметричного пла-стичного деформування зміцнюваних матеріалів для визначення НДС матеріалу за-готовок використовували метод візіопластичності.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины