ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ПРИСТРОЇВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ОБ’ЄМУ ТА ОБ’ЄМНОЇ ВИТРАТИ ГАЗУ
  • скачать файл:
Название:
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТА ПРИСТРОЇВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОСТЕЖУВАНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ОБ’ЄМУ ТА ОБ’ЄМНОЇ ВИТРАТИ ГАЗУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі дана загальна характеристика дисертаційної роботи. Обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета та основні завдання дослідження. Наведено характеристику наукової новизни і практичного значення отриманих результатів, подано відомості про особистий внесок здобувача та апробацію результатів роботи.


У першому розділі здійснено аналіз методологічних підходів при передаванні розміру одиниці вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу та технічних засобів для забезпечення простежуваності вимірювань об’єму та об’ємної витрати газу. Проаналізовано схеми передавання розміру одиниць вимірювання одиниць об’єму та об’ємної витрати газу України, Німеччини та Нідерландів. Проаналізовано конструктивні особливості, а також переваги та недоліки різних типів еталонів передавання, які застосовуються в Україні та закордоном.


За результатами аналізу світового та вітчизняного досвіду використання технічних засобів для передавання розміру одиниць вимірювання об’єму та об’ємної витрати газу, зроблено висновок про доцільність використання в якості еталонів передавання еталонних лічильників газу роторного типу на основі безрезонансної конструкції, лічильників газу турбінних в діапазоні витрат вище 200 м3/год, лічильників газу барабанних з малов’язким і низьковипаровуваним маслом із низьким коефіцієнтом поверхневого натягу та критичні сопла. Акцентовано, що перевагу слід надавати саме критичним соплам у зв’язку з тим, що  критичне сопло не вносить додаткової невизначеності у результат вимірювання, так як воно є засобом відтворення витрати.


Розглянуті відомі результати досліджень критичних сопел і встановлено, що при певних відношеннях тисків на критичному соплі наявне явище зниження коефіцієнта витоку, що потребує подальшого вивчення та виявлення причини цього явища.


 


На підставі викладеного в розділі сформовано основні завдання і обґрунтовано напрямки дисертаційних досліджень.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)