Лучка Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Лучка Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування
Альтернативное Название: Лучка Бюджетный потенциал финансовой независимости местного самоуправления
Тип: Автореферат
Краткое содержание:


У розділі 1 “Концептуальні основи фінансової незалежності місцевого самоврядування та її бюджетного потенціалу” з’ясовано суть і значення та визначено критерії фінансової незалежності місцевого самоврядування; досліджено зміст, складові та механізм реалізації її бюджетного потенціалу; розглянуто та вдосконалено теоретико-методологічні підходи до оцінювання фінансової та бюджетної самостійності органів місцевого самоврядування.


Встановлено, що фінансова незалежність місцевого самоврядування це можли­­вість і здатність органів місцевого самоврядування самостійно в законодавчо визначе­них межах провадити власну фінансову політику та формувати й витрачати фінансові ресурси з метою реалізації функцій цих органів і вирішення місцевих проблем. Об­ґрунтовано відносний характер фінансової незалежності та необхідність оптимізації її рівня з урахуванням суспільних пріоритетів і закономірностей розвитку держави.


З’ясовано, що забезпечення фінансової незалежності місцевого самовряду­вання в демократичній державі дає змогу: посилити відповідальність органів місце­вого самоврядування та їхню зацікавленість в активізації економічного роз­вит­ку і поліпшенні мобілізації доходів; раціоналізувати видатки місцевих бюд­жетів та увід­повіднити їх потребам територіальних громад; пришвидшити розвиток демократичних інститутів та активізувати участь громадян у вирішенні питань місцевого значення. Загалом це сприятиме вдосконаленню місцевих фінансів і підвищенню ефективності місцевого самоврядування. Проте підвищення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування може спричинити також негативні наслідки: поглиб­лення диспропорцій територіального розвитку та територіальних відмінностей у забезпеченні населення суспільними благами; ускладнення оподаткування та надмірне посилення податкового тиску на платників; збільшення вартості бюджетних послуг; посилення макрофіскальної нестабільності.


Доведено, що фінансова незалежність місцевого самоврядування формуєть­ся під впливом багатьох чинників. Дія цих чинників спрямована на такі її складові: незалежність у сфері формування і витрачання коштів місцевого бюджету та реалізації бюджетної політики (бюджетна самостій­ність); у сфері формування та витрачання коштів позабюджетних фон­дів; у сфері організації фінансової діяльності суб’єктів комунальної влас­ності; у питаннях місцевих запозичень і місцевої боргової політики.


 


Головною складовою фінансової незалежності органів місцевого самовряду­ван­ня є їхня бюджетна самостійність. Її рівень залежить як від обсягу бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування, так і від повноти їхнього забезпечення бюджетними ресурсами.  Вужчим, порівняно з бюджетною самостійністю, є поняття “бюджетна самодостат­ність”, рівень якої відображає спроможність органів місцевого самоврядування самостійно забезпечувати потреби в бюджетних ресурсах за рахунок власних і закріплених на тривалий строк доходів, однак не віддзеркалює широту бюджетних повноважень цих органів.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины