ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  • скачать файл:
Название:
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Тип: Статья
Краткое содержание:

 

Актуальність теми дослідження. Реалізація державних програм розвитку та реформування економіки України вимагає існування ефективної системи державного фінансового контролю. Від того, наскільки достовірною є інформація, яка надається цією системою, залежить обґрунтованість та ефективність управлінських рішень, прийнятих керівниками усіх рівнів, а отже фінансово-економічний та соціально-політичний добробут суспільства.

Широка сфера застосування фінансового контролю дає змогу істотно впливати на весь економічний процес, стежити за дотриманням економічної безпеки держави, досягненням фінансової самодостатності регіонів, секторів і галузей економіки, збалансованістю державного й місцевих бюджетів, захищеністю фінансово-економічних інтересів громадян і суспільства. Раціональна організація та ефективне функціонування державного фінансового контролю сприяє забезпеченню національних економічних інтересів держави, поліпшенню керованості державними фінансовими ресурсами, розвитку ринкової економіки.

На даному етапі розвитку економіки України оздоровлення фінансово-кредитної сфери та забезпечення збалансованого розвитку бюджетної системи є основними цілями державної політики у забезпеченні економічної безпеки держави. Підвищення ефективності та якості політики, яку проводить держава з цих питань, вимагає пошуку дієвих інструментів, які б забезпечували економічну безпеку держави. Державний фінансовий контроль виступає одним з них, тому проблема підвищення ефективності цієї сфери є дуже актуальною для України на даний час і потребує сучасних науково-практичних розробок.

Необхідність розвитку системи державного фінансового контролю в Україні обумовлена об’єктивною потребою в створенні системи противаг існуючим реальним загрозам в економічній сфері. Зокрема, це забезпечення надходжень до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів; стабілізація стану фінансово-бюджетної дисципліни; зменшення кількості та обсягів фінансово-бюджетних порушень; вдосконалення системи відповідальності учасників бюджетного процесу; посилення координуючої та спрямовуючої ролі держави в системі фінансового контролю.

На цьому шляху залишається ряд проблем, які необхідно поступово вирішувати в науково-практичному аспекті. Так, головною з них можна назвати недосконалу нормативно-правову базу. Поряд з цим, можна виділити недієву організаційно-функціональну структуру органів, що уповноважені на здійснення державного фінансового контролю, відсутність дієвої системи відповідальності за фінансові порушення, низький рівень інформаційно-комунікативного та статистичного забезпечення. Крім того, функції та завдання у сфері державного фінансового контролю формуються на застарілих теоретико-методологічних засадах.

Вирішення згаданих проблем сприятиме укріпленню основних принципів, на яких ґрунтується бюджетна система України, таких як принципи єдності, обґрунтованості, самостійності, ефективності, повноти, цільового використання бюджетних коштів, відповідальності учасників бюджетного процесу. 

 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)