Базюк І.В. Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Базюк І.В. Агарикоїдні гриби лісів Українського Розточчя
Альтернативное Название: Базюк И.В. Агарикоидни грибы лесов Украинского Розточчя
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

ПРИРОДНІ УМОВИ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ


 


На основі літературних даних подано характеристику географічного положення, рельєфу, ґрунтового покриву, клімату, рослинності району дослідження.


 


ОБ’ЄКТИ, МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ


 


Матеріалом для даної роботи стали близько 1500 гербарних зразків грибів, зібраних протягом 1990-2000 рр. в основних типах рослинних угруповань Українського Розточчя під час маршрутних та стаціонарних досліджень. Збір матеріалу про­водився за методикою А.С. Бондарцева та Р.А. Зінгера (1950), опис ознак кожного виду – за схемою, наведеною в працях М.Я. Зерової (1965) й І.О. Дудки та С.П. Вассера (1987). Для опису забарвлення плодових тіл викори­стовувалася кольорова карта М. Мозера (1978). Для з’ясування ступеня подібності мікофлор основних типів рослинних угруповань регіону було проведене їх порівняння за допомогою коефіцієнта флористичної подібності Жаккара. Порівняння систематичної структури мікофлори Українського Розточчя, Польського Розточчя та ряду регіонів України проводили з використанням коефіцієнта рангової кореляції Кендела. Встановлення видової приналежності зібраного матеріалу проводилося в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KW). Для цього були використані роботи вітчизняних та зарубіжних авторів (Moser, 1978, 1983; Зерова, Сосін, Роженко, 1979; Вассер, 1980, 1992; Phillips, 1981; Сержанина, 1984, 1985; Коваленко, 1989 та інших). Видовий склад агарикоїдних базидіоміцетів подається за М. Мозером (1983) з урахуванням змін у системі класу Basidiomycetes, наве­дених у восьмому виданні “Ainsworth and Bisby`s Dictionary of the Fungi” (1995).


 


КОРОТКИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ АГАРИКОЇДНИХ БАЗИДІОМІЦЕТІВ УКРАЇНИ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ЇХ ВИДОВОГО СКЛАДУ НА РОЗТОЧЧІ


 


В огляді досліджень агарикоїдних базидіоміцетів України відзначена нерівномірність у вивченні різних регіонів країни. Зазначається, що дослідженню грибів на Розточчі до останнього часу не приділялось належної уваги, тому мікологічні праці, присвячені регіону, є нечисленними. У монографіях С.П. Вассера (1985, 1992), присвячених агариковим і аманітальним грибам, для Роз­точчя на­водиться лише сім видів грибів: Agaricus campestris, Amanita aspera, Cys­toderma amianthina, Lepiota acutesquamosa, L. seminuda, Limacella glioderma і Pluteus umbrosus. Л. Стасевич і Я. Харамбура (1996), досліджуючи хвороби основних деревних порід на території Розточчя, наводять чотири види – Armillaria mellea, Flammulina velutipes, Pleurotus ostreatus і Pholiota squarrosa. Таким чином, до наших досліджень в Українському Розточчі було зареєстровано лише 11 видів грибів-макроміцетів, які належать до 10 родів з 7 родин. Тобто можна вважати, що агарикоїдні макроміцети тут були практично недослідженими.


 


АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ АГАРИКОЇДНИХ ГРИБІВ


ЛІСІВ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ


 


 


У результаті проведених досліджень на території Українського Розточчя зареєстровано 341 вид агарикоїдних макроміцетів, які належать до 88 родів 18 родин 5 порядків класу Basidiomycetes (табл. 1). Істотно переважає порядок Agaricales s.str. (219 видів, або 64,2%), частка інших порядків значно менша: Cortinariales – 44 види (12,9%), Russulales – 42 (12,3%), Boletales – 31 (9,1%) і Poriales – 5 видів (1,5%). Серед родин найбільшою є родина Tricholomataceae (106 видів, або 31,1%). У десять провідних родин також увійшли Russulaceae (42 види, 12,3%), Cortinariaceae (41 вид, 12,0 %), Strophariaceae (22 види, 6,5%), Coprinaceae (22 види, 6,5 %), Entolomataceae (17 видів, 5,0 %), Boletaceae (15 видів, 4,4%), Amanitaceae (14 видів, 4,1%), Agaricaceae (13 видів, 3,8 %) і Hygrophoraceae (12 видів, 3,5%). У цілому вони об’єднують 304 види, що становить 89% всього видового складу Agaricales s.l. Українського Розточчя. До найчисельніших у регіоні належать роди Cortinarius – 24 види (7,0 % від загальної кількості), Russula – 23 (6,7%), Mycena і Lactarius – по 19 (по 5,6%), Clitocybe – 15 (4,4 %), Coprinus – 14 (4,1%),  Amanita і  Entoloma – по  13 (по 3,8%), Tricholoma – 12 (3,5%) та Marasmius – 11 видів (3,3%). На ці 10 родів, які об’єднують 163 види, припадає 47,8% усіх видів агарикоїдних базидіоміцетів, зареєстрованих на Розточчі. 330 видів (майже 97%) є новими для регіону, п’ять – для України (Conocybe lactea, Inocybe maculata, Pholiota aurivella, Strobilurus tenacellus та Stropharia semiglobata).

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины