СТВОРЕННЯ НОВИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
  • скачать файл:
Название:
СТВОРЕННЯ НОВИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ВОДОКОРИСТУВАННЯ
Альтернативное Название: СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ КОНДИЦИЮВАННЯ И ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обгрунтовано актуальність роботи, сформульовані її мета, задачі дослідження, визначено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів.


Перший розділ присвячено огляду та критичному аналізу патентної та науково-технічної літератури про сучасні методи кондиціонування та очищення води, охарактеризовано загальний стан проблеми раціонального використання води в промисловості. Зроблено висновок про необхідність підвищення ефективності очищення води при її підготовці для використання на підприємствах та очищення стічних вод для забезпечення переходу до замкнутих та оборотних систем водокористування. В цьому розділі обгрунтовано основні завдання роботи та вибрані напрямки їх вирішення.


У другому розділі представлено об’єкти та методи дослідження. Об’єктами дослідження були оборотні та стічні води різних промислових підприємств та атомних електростанцій. В розділі приведені основні методи оцінки корозійної агресивності води, її стабільності щодо накипоутворення, методи стабілізаційної обробки води, її очищення від нерозчинних волокномістких домішок, нафтопродуктів, іонів важких металів, радіонуклідів. Також приведено методи переробки рідких та твердих відходів, які утворюються при очищенні води.


Третій розділ присвячено створенню нових методів та засобів стабілізаційної обробки води для систем охолодження. Одним з головних напрямків зменшення забору природної води для зворотних систем охолодження є її пом’якшення. В роботі запропоновано використовувати для пом’якшення алюмінат натрію, який присутній у відходах лужного травлення алюмінієвих виробів.


 


Як видно з табл. 1, при використанні даного реагенту досягнуто більш глибокого пом’якшення води, в порівнянні з вапном при рН~11. Це пов’язано з утворенням малорозчинних алюмінатів кальцію та магнію при високих значеннях рН середовища та формуванням при гідролізі алюмінату негативно заряджених колоїдних часток, що сприяє коагуляції дрібнодисперсних осадів гідроксиду магнію та карбонату кальцію, які утворюються при пом’якшенні води. При комплексній обробці води алюмінатом натрію і вапном, досягнуто суттєвого зниження залишкових концентрацій алюмінію у воді.  Корозійними дослідженнями було показано, що при застосуванні алюмінату натрію при пом’якшенні води суттєво знижується корозійна агресивність води по відношенню до сталі в умовах достатньої аерації води.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)