КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ НИТОК, ВОЛОКОН, ПЛІВОКНазвание:
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА СИНТЕТИЧНИХ НИТОК, ВОЛОКОН, ПЛІВОК
Альтернативное Название: КОНЦЕПТУАЛЬНО-методические ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, ВОЛОКОН, пленок
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

у вступі оцінено стан проблеми екологічної безпеки виробництва СНВП. Обґрунтовано актуальність теми, зв’язок із державними програмами, д/б і г/д темами, сформульовано мету та завдання дослідження, висвітлено наукову новизну та практичну цінність роботи, особистий внесок здобувача.


У першому розділі проаналізовано доробки щодо пошуку шляхів збереження довкілля, до яких можна віднести роботи відомих вчених України та країн СНД — Бент О.Й., Бойчук Ю.Д., Бутко М.П., Геллер Б.Е., Гомеля М.Д., Гурський Д.С., Іванюта М.М., Ільїн В.Г., Ірклей В.М., Кислий В.Н., Кукуруза В.Д., Лозанський В.В., Мельник Л.Г., Митропольський О.Ю., Надкернична О.В., Носов М.П., Огняник М.С., Пахаренко В.О., Платонов Є.К., Пляцук Л.Д., Рабкін Л.Р., Романкевич О.В., Сиза О.І., Старчак В.Г., Ступа В.І., Трофімов В.Т., Трофімчук О.М., Чередніченко П.І., Цебренко М.В., Яковлєв Є.О. Досліджено відповідності виробництва СНВП завданням збереження довкілля та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України. Виявлено, що синтетичні нитки, волокна, плівки мають суттєве значення щодо забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України і збереження довкілля з урахуванням їх внеску до державного бюджету, інших галузей, випуску товарів, націлених на збереження здоров’я людини, та ролі вітчизняного виробництва у стриманні іноземної технічної і технологічної експансії, протидії накопиченню в Україні відходів невідомого складу, але екологічній безпеці цього виробництва приділялось недостатньо уваги. Досліджень ієрархії компонентів, що впливають на екологічну безпеку, екологічному аналізу життєвого циклу СНВП, концепції виникнення екологічно негативного ефекту виробництва в літературі не виявлено.


Аналіз життєвого циклу синтетичних ниток, волокон, плівок виявив, що їх отримують за участю промислових підприємств різних галузей (рис. 1) із різноманітними відходами. Наприклад, у Чернігівщині (одній з найбільших в Україні областей за територією) значну кількість токсичних відходів, типових для виробництва поліаміду, формують "Чернігівнафтогаз" ВАТ "Укрнафта", Гнідинцівський газонафтопереробний завод, ВАТ "Чернігівське хімволокно", концерни "ЧеЗаРа", "Чексіл" та інші підприємства, що належать до нафтогазовидобувної, нафтопереробної, машинобудівельної, легкої, хімічної, енергетичної промисловості. Враховуючи, що на Чернігівщині видобувається ~25 % української нафти (перший етап життєвого циклу продукції) і тут розташований найбільший в Європі виробник кордних ниток і тканин (останній етап) стає зрозумілим, що Чернігівщина має важливе значення для дослідження впливу виробництва СНВП на довкілля

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины