ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Альтернативное Название: ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ технологічні процеси устаткування У ВИРОБНИЦТВІ поверхнево-активних речовин
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, показано її зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету, об’єкт, предмет і задачі дослідження, шляхи вирішення, визначено наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, надано інформацію про впровадження і публікації, а також особистий внесок автора.


У першому розділі наведені результати аналітичного огляду за темою дисертації. Показано, що промисловий сектор економіки України є основним джерелом шкідливих викидів, утворення і накопичення відходів, що обумовлено масштабами ресурсоспоживання, структурою промислового виробництва, а також застарілими технологіями та устаткуванням. Показано, що основним напрямком підвищення екологічної безпеки в Україні є створення екологічно орієнтованих ресурсозберігаючих виробництв. В Україні питанням екологічної безпеки і промислових відходів приділяється значна увага. Над вирішенням цих питань працюють відомі вчені та фахівці: професора Висоцький С.П., Гомеля М.Д, Грищенко А.В., Касімов О.М, Кузін О.К., Лисиченко Г.В., Мальований М.С., Мищенко В.І., Шеренков І.А., Шмандій В.М. та інші.


Одним з основних джерел промислових відходів та шкідливих викидів є хімічна промисловість, якій і належить виробництво ПАР. Виконано еколого-економічний аналіз апаратурно-технологічного оформлення виробництва ПАР.


Аналіз вітчизняних та закордонних літературних даних, виробничих потужностей України та Російської Федерації дозволив встановити основні недоліки існуючого виробництва ПАР з погляду вимог екологічної безпеки і ресурсозбереження. Зроблено висновок, що підвищення екологічної безпеки основних технологічних процесів одержання і застосування ПАР є науковою проблемою, рішення якої дозволить створити екологічно безпечне ресурсозберігаюче виробництво ПАР і знизити його техногенний вплив на навколишнє природне середовище і здоров’я населення.


В другому розділі наведені результати оцінки впливу промислових відходів та шкідливих викидів на навколишнє природне середовище і здоров’я населення на національному і регіональному рівні, а також на рівні підприємства. За станом на 2004 рік загальний обсяг відходів, накопичених у поверхневих сховищах України, перевищив 23 млрд. т, у тому числі токсичних промислових відходів більш 2,5 млрд. т.


Аналіз даних про утворення токсичних промислових відходів на підприємствах України за період 1992–2004 рр. показав, що кількість відходів з 1992 р. до 1998 р. зменшилась у 1,7 рази. Однак за останні роки (1999–2004 рр.) їхня кількість практично не зменшується, що пов’язано з недостатньою увагою до їх утворення на промислових підприємствах. Слід визначити також зниження об’ємів переробки відходів.


Одним з найважливіших наслідків техногенного впливу є забруднення атмосферного повітря. У період з 1992 по 1998 рр. об’єм шкідливих викидів в атмосферу зменшився практично у 2,5 рази. Це пов’язано з економічною кризою в країні, коли велика частина підприємств не працювала.


У період 1999–2001 рр. незважаючи на зростання промислового виробництва, кількість шкідливих викидів практично не збільшується, що пояснюється увагою до питань екологічної безпеки на промислових підприємствах. Однак з 2002 р. почалося зростання об’ємів шкідливих викидів, у зв'язку з чим необхідно проводити відповідні заходи для ліквідації такого стану.


Відомо, що основними забруднювачами атмосферного повітря є оксиди сірки, азоту та вуглецю. Найбільш масштабним забруднювачем є двооксид сірки: щорічно в Україні викидається в атмосферу близько 1 млн. т SO2

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины