Теоретико-методологічні засади забезпечення інвестиційної безпеки України через механізм інституційного інвестування на ринку цінних паперів

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Теоретико-методологічні засади забезпечення інвестиційної безпеки України через механізм інституційного інвестування на ринку цінних паперів
Альтернативное Название: Теоретико-методологические основы обеспечения инвестиционной безопасности Украины через механизм институционального инвестирования на рынке ценных бумаг
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено  мету і завдання дослідження, зазначено основні результати дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.


У першому розділі “Теоретичні засади забезпечення інвестиційної безпеки за умов інституційних трансформацій світових ринків цінних паперів” визначено місце інвестиційної безпеки у системі економічної безпеки держави; проведено аналіз інституційних трансформацій на ринках цінних паперів, які впливають на стан інвестиційної безпеки, розглянуто систему небанківського інституційного інвестування на ринку цінних паперів як важливого джерела фінансових ресурсів.


У підрозділі 1.1. проаналізовано еволюцію категорії “економічна безпека”, уточнено зміст та місце категорії “інвестиційна безпека” в системі економічної безпеки. Аналіз показав, що за античних часів основна увага приділялася військовій і політичній безпеці. Пізніше, у працях І. Канта і Т. Гобса, було зроблено наголос на зв’язку між безпекою держави і станом добробуту населення. Потреба глибокого вивчення проблем економічної безпеки постала після кризи світової економіки у 1930-і роки. На той час, завдяки працям А. Сміта, А. Маршалла, В. Парето, Дж. Кейнса, В. Ойкена, Д. Норта, Фр. Перру, було розроблено теоретичну основу для розуміння закономірностей виникнення нестабільності економічних систем і криз, що створило можливість для розвитку економічної безпеки як наукової дисципліни. Важливе значення для розуміння і вивчення категорії “економічна безпека” мали праці представників інституціоналізму і неоінституціоналізму (Фр. Перру, Д. Норта і ін.), розвиток математичних методів (праці К. Ероу і Ж. Дебре, засновані на концепції економічної рівноваги В. Парето). В Україні проблеми економічної безпеки актуалізувалися після набуття незалежності. На думку автора, найповнішим є розроблене у Національному інституті проблем міжнародної безпеки визначення, згідно з яким економічна безпека держави вважається забезпеченою, якщо країна здатна у довгостроковому режимі задовольняти свої інтереси і потреби; генерувати інноваційні зрушення в економіці; протистояти зовнішнім загрозам та використовувати національні конкурентні переваги. Під інвестиційною безпекою у даній роботі розуміється такий рівень інвестування економіки, який забезпечує її розширене відтворення, раціональну реструктуризацію і модернізацію.


У підрозділі 1.2. обґрунтовано, що на стан інвестиційної безпеки в Україні впливають світові тенденції розвитку ринку цінних паперів, для аналізу яких автором використано великий обсяг новітніх статистичних даних. У забезпеченні інвестиційної безпеки зросло значення ринку цінних паперів з системою інституційних інвесторів. Щодо співвідношення понять “ринок цінних паперів” і “фондовий ринок” є два підходи. Згідно з вузьким підходом, фондовий ринок – це ринок довготермінових класичних цінних паперів (акцій та облігацій). Згідно з розширеним підходом (який переважає в сучасних дослідженнях і на практиці) фондовий ринок – інша назва ринку цінних паперів, оскільки за сучасних умов межа між довготерміновими і короткотерміновими цінними паперами поступово зникає, а у торгах на фондових біржах, крім акцій і облігацій, беруть участь короткотермінові комерційні цінні папери, інструменти грошового ринку і похідні фінансові інструменти – деривативи. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины