УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКІВ
  • скачать файл:
Название:
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАХИСНОГО ОДЯГУ ПОЖЕЖНИКІВ
Альтернативное Название: Совершенствование методов оценки показателей КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНЫХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі  обгрунтовано актуальність теми, визначені мета, основні завдання та методи досліджень, сформульовані наукова новизна роботи та її практична цінність, а також особистий внесок здобувача. 


У першому розділі проаналізовано захисні властивості спеціальних матеріалів захисного одягу, який застосовується   особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів МНС України під час  проведення  пожежогасіння та ліквідації наслідків аварій, як техногенного так і природного характеру. Проведений аналіз засвідчив, що наявний захисний одяг пожежників не забезпечує ефективний рівень захисту  в умовах ліквідації НС  відповідно до  Державного класифікатора. Велике значення на розвиток науки в галузі розроблення та створення ефективних засобів індивідуального захисту і  матеріалів для них мають наукові здобутки таких учених, як К.Е. Перепьолкін, М.П. Носов, З.О. Роговін, М.А. Ходжінова, А.А.Мичко, Р.В. Луцик, Б.Д.Семак, Г.Н. Кукін, В.Є.Романов.


Провідну роль у створенні  надійного захисного одягу пожежників відіграє правильний вибір спеціальних матеріалів, який можна провести на підставі комплексного визначення  захисних показників.


У дослідженні проаналізовано методи та прилади, які б могли бути використані для проведення відповідних досліджень показників якості спеціальних матеріалів у разі дії на них термоагресивних факторів. У результаті аналізу встановлено, що вказаних методів та приладів, які використовуються вітчизняними та Європейськими стандартами, розроблено недостатньо. Такий стан речей не дає можливості науково обгрунтувати захисні властивості спеціальних матеріалів, а відтак створювати надійний, захисний одяг пожежника. 


У другому розділі розроблено математичну модель для обгрунтування теоретично-методичних основ дослідження процесів взаємодії спеціальних матеріалів захисного одягу пожежників з температурними факторами.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)