ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАСКАДНЫХ ПОЖАРОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАСКАДНЫХ ПОЖАРОВ
Альтернативное Название: ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ від небезпечної дії КАСКАДНИХ ПОЖЕЖ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі виконано огляд літературних джерел в галузі вивчення кола проблем, пов’язаних з розвитком пожеж на промислових підприємствах. Питання вивчення розвитку пожежі на промисловому підприємстві вперше детально розглядалися в роботах  В. Маршалла і В.Драйздейла (Великобританія). Зокрема, Маршалл першим звернув увагу на те, що такі пожежі часто носять каскадний характер, тому існує потреба у вивченні характеристик каскадного процесу. Пізніше значний внесок стосовно розвитку каскадних пожеж  внесли  О.І. Міхно, Ю.М. Шебеко, М.В. Бесчастнов, І.М. Абдурагімов, М.П. Башкірцев.


Аналіз великих пожеж на промислових підприємствах за останнє сторіччя свідчить про те, що у більшості випадків такі пожежі супроводжуються ефектом «доміно», тобто носять каскадний характер. Доля таких пожеж за останній час складає близько 70%  ід загальної кількості пожеж на промислових підприємствах. Практично в усіх випадках, коли на підприємстві або біля нього є додаткове пожежне навантаження, процес набуває каскадного характеру. Великі пожежі, що не є каскадними, мали місце лише в тих випадках, коли до процесу з самого початку було залучене  все пожежне навантаження,  тобто масові пожежі.  Стосовно промислових підприємств можна стверджувати, що масова пожежа виникає в результаті послідовного залучення до процесу окремих об’єктів, тобто масова пожежа є крайнім випадком каскадного процесу.  Моделювання каскадного розвитку пожежі на підприємстві вимагає відповідних фізичних моделей окремих етапів каскадного процесу і математичного апарату для обчислення загальних характеристик пожежі.


Проаналізовані існуючі методи розв'язання наведеної задачі. Для моделювання каскадного процесу застосовуються загальні фізичні закони зберігання маси, енергії і імпульсу для визначення впливу небезпечних факторів пожежі (НФП) на об’єкти і оболонку дерева рішень для моделювання каскадної пожежі в цілому. 


            Для того, щоб обмежити можливість каскадного розвитку пожежі, необхідно раціонально розташувати на території підприємства засоби захисту від ННВ (найбільш небезпечного варіанту розвитку подій).            Аналіз ефективності різних засобів захисту показав, що для обмеження розвитку пожежі природно застосувати захисні екрани, які поглинають випромінювання від об’єктів, що беруть участь у процесі. Відповідно, належить визначити характеристики саме захисних екранів, як засобів обмеження розвитку каскадної пожежі. 


На підставі проведеного аналізу виконана постановка задачі досліджень - підвищення ефективності протипожежного захисту промислових підприємств шляхом комплексного застосування заходів по зниженню небезпечних впливів каскадних пожеж.


В другому розділі розроблено комплекс моделей, що описують типові сценарії розвитку каскадних пожеж і алгоритми їх програмної реалізації. Під час розробки математичних моделей локальних фізичних процесів, які мають місце під час пожежі або вибуху на технологічних об’єктах, необхідно ураховувати деякі умови (вимоги), що суперечать одна одній. Зокрема, моделі повинні з достатньою докладністю описувати процеси і, водночас, бути досить простими для використання їх як  в інженерних обчисленнях, так і під час імітаційного моделювання розвитку аварійних подій (ситуацій) відповідно до принципу „доміно”. Серед об’єктів, котрі можуть знаходитися на території підприємства, шляхом аналізу пожежного навантаження були обрані найбільш небезпечні у пожежному відношенні об’єкти: ємкість з легкозаймистою або горючою рідиною (ЛЗР або ГР); ємкість з газом, ємкість з рідким газом; трубопроводи,  які з’єднують окремі об’єкти. До основних реалізацій локальних сценаріїв розвитку аварійних ситуацій, пов’язаних з пожежами або вибухами на промислових підприємствах, слід віднести: витікання рідини з резервуару, який знаходиться в обвалованій зоні; розтікання горючої рідини при катастрофічному руйнуванні резервуару; пожежа (горіння) розливу горючої речовини; факельне горіння струму речовини; виникнення пароповітряної хмари і розповсюдження газоподібних отруйних речовин (ОР) в атмосфері; вибух ємності с ЛЗР або ГР; пожежа спалах; горіння (пожежа) типа вогняної кулі.


При цьому під локальним сценарієм розвитку подій на кожному об’єкті розуміється обчислення наступних характеристик: а) температура T (X,Y,Z,t); б) величина густини струму енергії випромінювання  q(X,Y,Z,t); в) концентрації отруйних речовин (ОР) в повітрі j(X,Y,Z,t); г) зміни тиску в ударній або вибуховій хвилі  DР(X,Y,Z); д) площа і розташування ділянки поверхні землі, куди можуть потрапити рідкі ОР, ЛЗР або ГР (ЛЗР або ГР може бути одночасно отруйною речовиною); е) характеристики зон впливу НФП у кожний момент часу.


 


            Процес горіння локального об’єкта характеризується вектором небезпечних факторів, компонентами якого є: температура, густина струму енергії випромінювання, зміна тиску у фронті ударної хвилі та ін.            Для прогнозу розвитку подій при пожежі розглядаються всі можливі варіанти найбільш небезпечного розвитку процесу, тобто всі  можливі локальні сценарії, для моделювання яких розроблено комплекс математичних моделей, що описують типові фрагменти розвитку каскадних пожеж стосовно промислових підприємств. Зокрема, запропоновані моделі оцінки моменту вибуху ємкості з ЛЗР або ГР, обчислення концентрації хмари ОР, факельного горіння струменя рідини, витікання горючої рідини з резервуару, який знаходиться в обвалованій зоні, випаровування горючої рідини. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины