РАЗРАБОТКА ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТЬЮ И УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
РАЗРАБОТКА ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТЬЮ И УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Альтернативное Название: РОЗРОБКА епоксидних композиційних матеріалів зі зниженою горючістю І поліпшення експлуатаційних властивостей
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі представлений аналіз літературних даних і нормативно-технічних документів щодо сучасних шляхів зниження горючості полімерних матеріалів і методів оцінки їхньої пожежної небезпеки.


Висвітлено вплив сповільнювачів горіння й антипіренів на властивості полімерів. Дано аналіз і показані переваги товстоплівочних вогнезахисних  антикорозійних покрить, які застосовуються в даний час. На основі критичного огляду технічної літератури щодо одержання та властивостей полімерних композицій зі зниженою горючістю зроблено висновок про доцільність створення епоксидних композиційних матеріалів зниженої горючості з використанням інтулісцентної технології, яка передбачає комбінацію коксоутворення і спучування поверхні палаючого полімеру. Для епоксидних полімерів найбільш ефективні галогенвміщуючі олігомери, наповнювачі та фосфорвміщуючі добавки. Такі системи практично не вивчені. Крім того відсутні системні дослідження про вплив фізико-хімічних властивостей поверхні наповнювачів на горючість полімерів. Враховуючи, що полімерні матеріали широко використовуються в будівництві, зроблено аналіз сучасних методів оцінки пожежної небезпеки полімерних будівельних матеріалів.


Після поглибленого аналізу даних спеціальної літератури визначені задачі дисертаційної роботи. 


В другому розділі наведені характеристики та переваги використання матеріалів та методи досліджень їхніх властивостей. Розглянуто вплив мінеральних наповнювачів на горючість і процеси деструкції, технологічні, експлуатаційні властивості та структуру епоксиполімерів.


В якості матеріалів для дослідження використовували олігомер-олігомерні композиції на основі суміші епоксидіанового, епокситриброманілінового й олігоефіртриепоксидного олігомерів, затверджених моноціанетилдіетилентри-аміном при стехіометричному співвідношенні олігомерних компонентів і отверджувача. З метою регулювання горючості й експлуатаційних властивостей епоксиполімерів використовували дисперсні мінеральні наповнювачі, що відрізняються природою оксидів і їх кількісним співвідношенням. Ними були повітряно-сухі природні мінерали: кварцит, каолініт, відходи глиноземного виробництва – залізоалюмінієві оксиди  (ОЖАН) і відповідно близькі за хімічним складом технічні продукти їхнього випалу при 1673 К – дінас, шамот і залізоалюмінієві оксиди, термооброблені при 1173 К, а також кальцит і периклаз. Моноамонійфосфат (МАФ) являється цільовою добавкою для зниження горючості. Розміри часток для всіх наповнювачів не перевищували 50 – 60 мкм.


Наповнені полімерні матеріали є мікрогетерогенними системами з розвинутою поверхнею розділу. Тому багато властивостей таких систем визначаються фізико-хімічними процесами, що відбуваються саме на поверхні розділу фаз полімер – наповнювач. Для теоретично обґрунтованого вибору наповнювача, особливо для епоксидних систем, що затверджуються, необхідні характеристики їх поверхневих хімічних властивостей.


Вивчали фізико-хімічні властивості поверхні наповнювачів, оцінювали структуру і пожежну небезпеку епоксиполімерів, технологічні і експлуатаційні властивості епоксиполімерів.


Хімічні властивості на поверхні наповнювачів визначаються наявністю на ній активних центрів, які мають кислотний чи основний  характер.


Силу кислотних і основних центрів оцінюють за здатністю поверхні твердого тіла переводити адсорбовані молекули підкладки в кислотну форму, чи, відповідно, молекули кислоти в сполучену лужну форму.


Результати дослідження поверхневих активних центрів дисперсних мінеральних наповнювачів представлені в табл. 1.


У результаті вивчення поверхневих активних центрів наповнювачів показано, що термічна обробка мінеральних наповнювачів при високих температурах приводить до посилення кислотних властивостей поверхні.


За зменшенням концентрації кислих і помірнокислих поверхневих активних центрів досліджувані наповнювачі можна розташувати в наступній послідовності: дінас > кварцит > ОЖАО > шамот > ОЖАН > периклаз > кальцит > каолініт.


 


У роботі вивчено вплив кислотно-основних поверхневих центрів дисперсних наповнювачів різного мінералогічного складу на характеристики процесу термоокислювального розкладу і деякі показники горючості епоксидних композицій.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины