ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТЫХ СКОПЛЕНИЙ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРУШЕННОГО 4-ГО БЛОКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПОИСК И ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТЫХ СКОПЛЕНИЙ ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ РАЗРУШЕННОГО 4-ГО БЛОКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Альтернативное Название: ПОШУК ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИХОВАНИХ скупченнь паливовмісних матеріалів ЗРУЙНОВАНОГО 4-ГО БЛОКУ ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульована мета і завдання досліджень, відмічений зв'язок роботи з науковими планами і темами, наукова новизна і практичне значення отриманих результатів, наведені відомості про особистий внесок здобувача, апробацію наукових результатів, наявність публікацій, структуру і об'єм дисертаційної роботи.


Перший розділ присвячений аналізу даних про ПВМ зруйнованого 4-го блока ЧАЕС, основна увага в ньому приділена матеріалам, які характеризують об'єкти дослідження, а саме, приховані скупчення ПВМ.


Значна частина розділу присвячена аналізу стану приміщень ОУ і стану ПВМ, що знаходяться в них, проведеному на основі візуальних спостережень, виконаних при обстеженні приміщень ОУ дослідницькими групами.


Розглянуті результати бурових робіт і свердловинних вимірювань. Приведені верифіковані дані аналізу проб ПВМ, відібраних з приміщень ОУ.


У окремих підрозділах розглянута і проаналізована інформація про сценарій утворення чорнобильських лав, умови і чинники, що визначали їх розтікання, а також про ядерно-фізичні параметри ПВМ приміщення 305/2.


Аналіз представлених в розділі даних дозволив авторові даної роботи реконструювати загальну картину зруйнованого 4-го блока і розташування ПВМ в ньому і представити результати аналізу в графіці, а також визначити межі розповсюдження ЛПВМ в приміщенні 305/2.


Аналіз даних візуальних спостережень дає можливість зробити висновок про те, що на відмітках вище +24.000 присутні скупчення лави, приховані в завалах метало- і залізобетонних конструкцій.


Необхідно відзначити, що результати виконаних раніше розрахунків ядерно-фізичних параметрів масиву ПВМ приміщення 305/2 ні за яких умов не співпадали з експериментальними даними. Це дозволило зробити припущення про те, що в масиві ЛПВМ приміщення 305/2 можуть знаходитися локальні зони з високим вмістом палива, тобто такі зони, концентрація урану в яких значно перевищує дані експертних оцінок середньої концентрації урану в масиві ЛПВМ південно-східного квадранта приміщення 305/2. Враховуючи те, що оцінка масових і геометричних характеристик цього масиву була виконана також і на підставі існуючого сценарію утворення ЛПВМ, цей сценарій вимагає уточнення.


У другому розділі приведені результати дослідження зразків поліхромних ЛПВМ, відібраних з лавового утворення, що знаходиться в приміщенні 305/2, - «сталагміта». Розглянуті можливі місця і умови утворення поліхромних ЛПВМ, розроблена версія моделі і виконаний тепловий розрахунок процесу утворення ЛПВМ на верхніх відмітках зруйнованого 4-го блока ЧАЕС.


Візуальне обстеження показало, що цей вид чорнобильських лав містить фрагменти різного кольору, що злиті воєдино, – в основному, коричневого, жовтого і яскраво-синього кольору.


Результати дослідження зразків поліхромних ЛПВМ синього кольору показали, що вміст урану в них складає (5,7 ± 0,2) % (мас.).


Також було встановлено, що вміст кальцію і магнію в ЛПВМ складає відповідно 4,7 % і 3,6 % (мас.) при молярному відношенні ~ 0,8.


Вміст урану в ЛПВМ коричневого кольору склав 7,6 %, жовтого кольору - 7 % відповідно. 


Для верифікації отриманих результатів було обчислено вигоряння ВЯП, що міститься у вивчених зразках поліхромних ЛПВМ. Вигоряння розраховувалося двома способами: по відношенню ізотопів 134Cs і 137Cs і по співвідношенню ізотопів плутонію – в середньому - (12,7 ± 0,6) МВт ∙ доба/кг урану.


Середнє розрахункове значення для залишкового вмісту цезію в поліхромних ЛПВМ коричневого і жовтого кольору складає ~ 40 %, тобто не перевищує величину, характерну для коричневих і чорних ЛПВМ в підреакторних приміщеннях 4-го блока. У синій модифікації поліхромних ЛПВМ цезію залишилося значно більше, ніж у зразках ЛПВМ коричневого і жовтого кольору: у синій модифікації залишилося ~ 65 % (мас.). Наявність зразків з різним збідненням по цезію, відібраних з одного лавового утворення, указує на те, що у формуванні потоку поліхромної лави брали участь, як мінімум, два незалежні осередки лавоутворення. Це припущення підтверджується і самим зовнішнім виглядом «сталагміта»: як показують спостереження, окремі компоненти лави не встигли перемішатися і утворили ніби звиті разом окремі струмочки.


 


Все це приводить до висновку, що поліхромні ЛПВМ як модифікація чорнобильських лав утворилися вище за верхній торець залізобетонної плити (відмітка +24.000), що похило стояла в реакторному просторі, за своїм особливим механізмом: при меншому часі дії високої температури (менший виліт цезію) і за участю серпентиніта (більший зміст магнію). 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины