Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
Удосконалення засобів і методів зменшення відходів нафтогазового виробництва
Альтернативное Название: Совершенствование средств и методов уменьшения отходов нефтегазового производства
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтована актуальність дисертаційної роботи, сформульовані мета та завдання досліджень, наукова новизна та її практична цінність.


У першому розділі “Аналітичний огляд вирішення проблеми мінімізації об’ємів відходів нафтогазового виробництва” проводиться аналіз проблеми утворення та нагромадження відходів, досвіду її вирішення провідними нафтогазовими компаніями України та світу, аналіз методів та засобів зменшення відходів.


Аналіз сучасного стану проблеми мінімізації відходів нафтогазового виробництва показав складність її вирішення через багатокомпонентний склад відходів, різноманітність їх фізико-хімічних властивостей та багатоваріантність методів і засобів їх мінімізації, що призводить до постійного нагромадження відходів і додаткового забруднення навколишнього середовища. Аналіз досвіду провідних нафтогазових компаній України і світу засвідчив, що розглядається утилізація тільки окремих видів відходів і головна увага приділяється викидам в атмосферу та скидам в гідросферу. Аналіз підтвердив важливість і необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми зменшення відходів нафтогазової галузі, який повинен врахувати специфіку відходів галузі, багатофакторність їх характеристик та багатоваріантність напрямків вирішення проблеми їх зменшення в єдиній системі нафтогазового виробництва на основі створення галузевої системи поводження з відходами. Необхідність її створення також підкреслюється аналізом розроблених систем для вирішення екологічних проблем і відсутністю системи поводження з відходами для нафтогазової галузі.


У другому розділі “Теоретичні та методичні дослідження мінімізації об’ємів відходів нафтогазового виробництва” обґрунтовуються теоретичні напрямки дослідження та розробляється метод вибору оптимального варіанту зменшення об’ємів відходів на підприємстві.


 


Науково-методичне обгрунтування вибору оптимальних методів та засобів зменшення відходів на підприємстві базується на основі їх порівняльної еколого-економічної оцінки, що висвітлено в роботах Виговської Г.П., Авраменка Н.Л., Лапіна Є.В., Міщенко В.С., Кожемякіної Т.В., Братчикова В.Г., Іпполітової І.Я., Пелюгіної І.Ю., Семененко Т.А., Ігнатенка О.П., Цимбалюк С.В. та інших вчених. Опрацьовані дослідження вчених і власні доопрацювання дозволили визначити основні етапи вибору оптимального варіанту зменшення об’ємів відходів на підприємстві, що може бути представлено у вигляді алгоритму (рис. 1). Критерієм первинного відбору можливих методів та засобів зменшення об’ємів відходів є їх склад, об’єми утворення та нагромадження. Відмінною особливістю запропонованого методу вибору оптимального варіанту є використання графічного методу відбору групи заходів мінімізації відходів з множини можливих за умови їх попадання в область еколого-економічної ефективності їх впровадження відповідно до виробничих умов підприємства, яка враховує об’єми нагромаджених відходів, проведення для відібраних заходів порівняльної еколого-економічної оцінки за запропонованою групою показників і вибір оптимального варіанту за встановленими критеріями оптимальності.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины