підвищення ефективності ВОГНЕЗАХИСТу фанери ПРОСОЧУВАЛЬНими засобами

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
підвищення ефективності ВОГНЕЗАХИСТу фанери ПРОСОЧУВАЛЬНими засобами
Альтернативное Название: повышение эффективности Огнезащиты фанеры Пропиточными средствами
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

у вступі обґрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, сформульовано мету роботи, задачі досліджень, відзначено наукову новизну, практичну значимість роботи та особистий внесок здобувача.


у першому розділі проаналізовано сучасний стан проблемних питань отримання вогнезахищеної фанери.


Поглиблено розглянуто процеси, які супроводжують горіння фанери, умови та механізми їх уповільнення і припинення. Аналіз пожежної небезпеки целюлозовмісних матеріалів засвідчує про те, що при нагріванні таких матеріалів високомолекулярні речовини, які входять до їх складу (целюлоза, лігнін, пентозани, гексозани) при високих температурах виявляються малостійкими і розкладаються. Загальний напрямок цього розкладання такий, що зі складних речовин, які володіють високою молекулярною масою, утворюються більш прості і стійкі речовини. Полуменеве горіння целюлозних матеріалів обумовлюється тим, що вони виділяють горючі гази в такій кількості, яка відповідає нижній концентраційній межі займання. Полум’я, яке утворюється при цьому, випромінює досить велику кількість енергії, що відіграє важливу роль у поширенні вогню. Змінити механізм утворення горючих газів можна за рахунок оброблення фанери вогнезахисними просочувальними засобами. Введення в деревину антипіренів зменшує утворення горючих летких продуктів (СН4, Н2, СО та ін.), інгібує газофазні реакції полум’я і виключає безполуменеве горіння карбонізованого залишку.


Питання підвищення ефективності вогнезахисту целюлозовмісних матеріалів досліджувались у роботах Бєлікова А.С., Жартовського В.М., Калниньша А.Я., Левитес Ф.А., Леоновича А.А., Тичино О.М., Цапка Ю.В., Шналя Т.В., Яковлєвої Р.А. та інших. Однак у цій галузі ще існує ряд невирішених задач.


У цьому розділі значну увагу приділено аналізу ефективності вогнезахисту фанери за допомогою просочувальних речовин, а саме застосування комбінованих просочувальних сумішей з антипірену й антисептика. Для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах будівництва та захисту від пожеж, розроблено та введено в дію ДБН В.1.1-7, згідно з яким, дерев’яні елементи горищних покриттів (крокви, лати) будинків повинні оброблятися засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності згідно з ГОСТ 16363. З огляду на важливість застосування вогнезахищеної фанери в підвищенні рівня пожежної безпеки об’єктів, оброблення її проводиться облицьованням металевими або азбестовими листами, але перші не давали необхідної ефективності, а другі – шкідливі для людини. Велика кількість робіт присвячена пошуку ефективних антипіренів та способів їх введення в фанеру. Більшість антипіренів виявилась малоефективними для вогнезахисту фанери шляхом поверхневого просочення. До того ж вони відносяться до шкідливих токсичних речовин, це солі важких металів. Найбільш вдалою можна вважати розробку спеціалістів, яка базується на формуванні фанерних плит з просоченням кожної шпонини антипіреном на основі рідких комплексних мінеральних добрив з визначеним спвівідношенням N:Р:К (азот, фосфор, калій). Необхідно відзначити, що це дуже складна технологія з великою вірогідністю отримання неякісної продукції. Справа в тім, що на поверхні просоченої шпони після сушіння утворюється шар сольових  антипіренів, який перешкоджає адгезії клеєвого матеріалу до целюлози шпони під час формування плит. Виникає дилема в тому, що при оптимальній концентрації сольового антипірену відбувається неякісне склеювання шпони, яке в свою чергу призводить до погіршення фізико-механічних властивостей фанерних плит (вони розтріскуються), а при зменшенні концентрації антипірену призводить до погіршення вогнезахисних властивостей фанерних плит, але до покращення фізико-механічних властивостей.


На підставі проведеного аналізу літературних джерел сформульовано задачі досліджень та основні напрямки їх розв’язання.


Другий розділ присвячено теоретичним дослідженням умов вогнезахисту фанери з застосуванням просочувальної суміші на основі неорганічних і органічних речовин.


Проаналізовано особливості утворення ізолюючої перешкоди для виходу летких продуктів і переносу тепла до фронту піролізу фанери в результаті перетворення її поверхні при нагріванні. Такою ізолюючою перешкодою є утворення модифікованого шару коксу за рахунок присутності антипіренів у фанері.


 


Для розробки практичних рекомендацій із запобігання займання фанери, необхідно мати можливість прогнозу критичного стану, коли її температура досягне критичного рівня температури займання, вище якого система здатна до самоприскорення процесів обміну й переходу в стан теплового займання, який є імпульсом до початку ланцюгової реакції окиснення (горіння).

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины