ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И МЕТОДЫ ИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
  • скачать файл:
Название:
ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И МЕТОДЫ ИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Альтернативное Название: Терморезистивні ТЕПЛОВІ пожежні сповіщувачі з покращеними характеристиками І МЕТОДИ ЇХ ТЕМПЕРАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

В першому розділі проведений аналіз основних характеристик теплових пожежних сповіщувачів та методів їх температурних випробувань.


Показано, що серед пожежних сповіщувачів, що використовуються у системах пожежної автоматики, найбільше поширення набули ТПС, а серед сертифікованих в Україні більше половини пожежних сповіщувачів належить класу А та відносяться до сповіщувачів першого розряду. Для побудови чутливих елементів ТПС використовуються різні фізичні ефекти та явища, однак перевагу слід віддати варіанту, заснованому на використанні термоелектричного або терморезистивного ефектів.


Усі види випробувань ТПС можна розділити на стаціонарні та нестаціонарні. При проведенні випробувань першого виду використовуються стандартні вогнища TF1, TF5 та TF6 або термокамери. У другому випадку використовуються різні імітатори. При проведенні температурних випробувань ТПС здійснюється перевірка на відповідність вимогам призначення та на відповідність вимогам стійкості та міцності до зовнішніх впливів. Основним параметром, що контролюється, є час спрацьовування ТПС. У першому випадку випробування проводяться для лінійного закону зміни швидкості температури, величина якої лежить в діапазоні (0,05 ¸ 0,5)С/с, а час випробувань одного сповіщувача складає близько 22 годин. У другому випадку час випробувань складає близько 14 годин.


При математичному описі температурного поля у місці встановлення ТПС найбільш широке поширення отримали зонні моделі, для побудови яких необхідно використання апріорно отриманих експериментальних даних, внаслідок чого область використання таких моделей окреслюється областю проведення експерименту.


Встановлено, що час спрацьовування ТПС максимального типу залежить від температури спрацьовування, початкової температури, у якості якої може бути максимальна нормальна, умовно нормальна температура або , а також від швидкості зміни температури та постійної часу пожежного сповіщувача. В залежності від фізичного ефекту чи явища, що використовується для побудови чутливого елементу ТПС, величина його постійної часу може знаходитись в діапазоні (8,0 ¸ 100,0) с та ця величина входить до величини часу спрацьовування пожежного сповіщувача.


Величина складової похибки визначення часу спрацьовування ТПС, зумовлена зміною величини постійної часу сповіщувача, може сягати 20%.


Сформульована основна задача дослідження та розглянуті особливості її рішення.


 


Другий розділ присвячений розробці математичних моделей терморезистивних ТПС та їх функціональних елементів.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)