ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФЛЕГМАТИЗУВАННЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ ОЗОНОНЕРУЙНІВНИМИ ГАЗОВИМИ ВОГНЕГАСНИМИ РЕЧОВИНАМИ
  • скачать файл:
Название:
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ФЛЕГМАТИЗУВАННЯ ГОРЮЧИХ ГАЗОВИХ СЕРЕДОВИЩ ОЗОНОНЕРУЙНІВНИМИ ГАЗОВИМИ ВОГНЕГАСНИМИ РЕЧОВИНАМИ
Альтернативное Название: ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФЛЕГМАТИЗИРОВАНИЯ горючих газовых сред ОЗОНОНЕРУШИТЕЛЬНЫМИ ГАЗОВЫМИ огнетушащими веществами
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

у вступі обгрунтовано вибір та актуальність теми дослідження, сформульовано мету роботи, задачі досліджень, відзначено наукову новизну, особистий внесок здобувача та практичну значимість роботи.


у першому розділі приведено аналіз літературних даних з питань розроблення та застосування газових вогнегасних речовин (ГВР) у сфері пожежної безпеки, класифікацію їх за механізмом дії на полум’я (інертні розріджувачі та інгібітори горіння), а також вимоги щодо їх екологічної безпечності.


Найбільш поширеними і доступними інертними розріджувачами є діоксид вуглецю, азот, аргон. Інгібітори горіння - це здебільшого галогеновані вуглеводні, а саме хладон 13В1, хладон 114В2 та хладон 12В1, які широко використовуються для протипожежного захисту різних об’єктів, у тому числі і в автоматичних установках пожежогасіння.


У вересні 1987 року урядами зацікавлених країн було підписано Монреальський протокол щодо обмеження використання озоноруйнівних  речовин та поступове припинення їх виробництва. Зараз учасниками Монрельського протоколу є 187 країни, в тому числі Україна.


На цей час у світі  розроблено і впроваджується багато замінників озоноруйнівних хладонів. Такі речовини знайдено як серед галогенвуглеводнів, так і серед інертних розріджувачів, але рівноцінних замінників, позбавлених недоліків, не запропоновано. Найбільш перспективними ГВР серед  галогенвуглеводнів є FE (HFC), FM-200 (HFC-227еа), FE 13 (HFC-23), FE 36 (HFC-236 fa), CEA 308 (FC-2-1-8). Спільним недоліком запропонованих галогенвуглеводнів є їх висока вартість, вони поступаються озоноруйнівним хладонам за вогнегасною ефективністю. Серед інертних розріджувачів - це діоксид вуглецю, азот та склади “Inergen” (52% N2, 40% Ar, 8% CO2), “Argonite” (50% N2, 50% Ar).


Аналіз також показав, що в даний час відсутні методики розрахунку концентраційних меж області флегматизування для газових сумішей складу “горюча речовина-окисник-газова вогнегасна речовина”, які необхідні для проектування систем протипожежного захисту. Відсутня нормативна документація щодо застосування безпечних ГВР. Відсутня випробувальна та методична база з експериментального визначення мінімальної вогнегасної концентрації та мінімальної флегматизувальної концентрації газових вогнегасних речовин, які могли б застосовуватись як під час проведення науково-дослідних робіт, так і для проведення випробувань (в тому числі сертифікаційних) газових вогнегасних речовин на відповідність вимогам нормативних документів.


На підставі проведеного літературного аналізу сформульовано задачі досліджень та основні напрямки їх розв’язання.


у другому розділі приведено результати з теоретичних та аналітичних досліджень умов  флегматизування газовими вогнегасними речовинами горючих газових середовищ.


 


Концентраційні межі області флегматизування газових сумішей системи “горюча   речовина - окисник - флегматизатор” графічно зображено на рис. 1: по осі абсцис відкладається  концентрація флегматизатора (Сф), по осі ординат – концентрації горючої речовини (Сг), точки А і В відповідають нижній і верхній концентраційним межам поширення полум’я в сумішах горючої речовини з окисником, а точка С –  найменшому достатньому вмісту флегматизатора за найбільш несприятливого співвідношення горючої речовини та окисника. 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)