Організація та функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання (на матеріалах промислового комплексу Черкаської області)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
Організація та функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання (на матеріалах промислового комплексу Черкаської області)
Альтернативное Название: Организация и функционирование системы экономической безопасности субъектов ведения хозяйства (на материалах промышленного комплекса Черкасской области)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та основні завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет, методологічну базу дослідження, наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.


У першому розділі „Теоретичні основи функціонування системи економічної безпеки суб’єктів господарюваннярозглядаються теоретичні підходи до визначення сутності системи економічної безпеки суб’єктів господарювання промислового комплексу регіону, відображаються основні загрози їх безпечному функціонуванню на сучасному етапі.


У першому підрозділі „Наукові підходи до визначення сутності системи економічної безпеки” автором доведено, що категорія економічної безпеки є дуже багатоплановою, багатогранною і багаторівневою, тісно поєднаною з багатьма іншими економічними, політичними й соціальними категоріями, обумовлена дуже складними причинно-наслідковими зв’язками. У рамках проведеного аналізу основних підходів до економічної безпеки була розглянута сутність явища й природа виникнення досліджуваної категорії. Категорія „економічна безпека” відносно недавно стала виступати в якості самостійного об’єкта наукових досліджень. Однак, революційні за своїм характером зміни, що відбуваються в Україні, суттєво розширили предметну область досліджень у сфері економічної безпеки.


Аналіз реальних економічних процесів, різноманітних точок зору дослідників на сутність економічної безпеки, дозволяє нам сформулювати наступне визначення, яке, на відміну від існуючих, є комплексним і показує зв’язок між такими основними категоріями, як інтереси та загрози, зокрема, економічна безпека – сукупність взаємовпливу економічних інтересів і загроз, що забезпечують стійке функціонування високотехнологічних економічних структур, конкурентоспроможність й самодостатність господарюючих суб’єктів, а також сприяють підвищенню рівня і якості життя населення в контексті забезпечення національної безпеки та гарантують країні здійснення економічного суверенітету.


Це базове визначення розглядається в якості вихідного методологічного орієнтиру для наступного уточнення понятійного апарату дослідження. У ньому зроблений акцент на ту обставину, що економічна безпека визначається не тільки ступенем захищеності економічних інтересів того чи іншого господарюючого суб’єкта, але й ступенем його конкурентоспроможності й економічної самодостатності, умінням адекватно реагувати на ринкові реалії.


У цей час недостатня увага приділяється аналізу діяльності промислових комплексів у питаннях забезпечення власної економічної безпеки. У зв’язку із цим нами уточнено понятійний апарат щодо економічної безпеки промислового комплексу. Визначено сутність економічної безпеки промислового комплексу як такий його стан, при якому забезпечуються гарантований захист інтересів підприємств та їх співробітників, соціально спрямований розвиток у цілому, достатній економічний потенціал, навіть при найбільш несприятливій умові розвитку внутрішніх і зовнішніх процесів. Таким чином, економічна безпека − це не тільки захищеність інтересів окремого підприємства, але і готовність та здатність створювати механізми реалізації й захисту інтересів промислового комплексу, розвитку вітчизняної економіки, підтримки соціально-політичної стабільності суспільства.


Система економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності промислового комплексу має складну внутрішню структуру, у якій можна виділити три її найважливіших елементи:


1. Економічна незалежність. Економічна незалежність не носить абсолютного характеру, так як поділ і кооперація праці робить підприємства й комплекси взаємозалежними один від одного. У цих умовах економічна незалежність означає можливість контролю за власними ресурсами. Необхідно вийти на такий рівень виробництва, ефективності і якості продукції, що забезпечує її конкурентоспроможність і дозволяє на рівних брати участь у світовій торгівлі, коопераційних зв’язках і обміні науково-технічним і досягненнями.


2.    Стабільність і стійкість роботи підприємства, що передбачають захист власності у всіх її формах, створення надійних умов і гарантій для підприємницької активності, стримування факторів, здатних дестабілізувати ситуацію (боротьба із кримінальними структурами в економіці, недопущення серйозних розривів у розподілі доходів, що можуть викликати соціальні потрясіння й т.д.).


 


3.    Здатність до саморозвитку й прогресу. Створення сприятливого клімату для інвестицій та інновацій, постійна модернізація виробництва, підвищення професійного, освітнього й загальнокультурного рівня працівників стають необхідними й обов’язковими умовами стабільності й самозбереження промислового комплексу.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины