Разработка методов и средств ресурсосбережения в производстве бумаги и картона из макулатуры : Розробка методів і засобів ресурсозберігання у виробництві паперу і картону з макулатуриНазвание:
Разработка методов и средств ресурсосбережения в производстве бумаги и картона из макулатуры
Альтернативное Название: Розробка методів і засобів ресурсозберігання у виробництві паперу і картону з макулатури
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Перший розділ  присвячено аналізу патентної та науково-технічної інформації про використання хімічних допоміжних речовин для забезпечення ресурсозбереження у виробництві паперу і картону. Встановлено, що найбільш перспективними реагентами, які забезпечують реалізацію більш чистого виробництва, ресурсозбереження, зниження об’ємів  твердих відходів і стічних вод є високоефективні коагулянти, флокулянти і катіоновані крохмалі.


Також показано, що не дивлячись на різноманітність хімічних допоміжних речовин, мало вивчено їх комплексний вплив на процеси формування паперу і картону при використанні макулатури для забезпечення необхідних як екологічних, так і фізико-механічних показників. У зв’язку з широким використанням катіонованих крохмалів іноземного виробництва, показано, що дуже важливою є задача розробки ефективних методів катіонування крохмалів з використанням доступних на Україні реагентів. Відмічено, що актуальною задачею є інтенсифікація і підвищення ефективності очистки води на локальних очисних спорудах підприємств з використанням сучасних методів і реагентів.


       У другому розділі  приводяться характеристики зворотних вод, осадів і фільтратів, модельних суспензій, зміцнюючих добавок, методи і методики проведення експериментів.


       У третьому розділі  вивчено вплив флокулянтів на процеси формування картону із макулатурної маси з використанням скопу. Показано, що із збільшенням вмісту скопу в масі до 50% (табл. 1) знижується утримання маси на сітці з 86% до 82%, знижуються фізико-механічні показники картону (табл. 1, рис.1).


В цілому, вплив флокулянтів на фізико-механічні показники картону був неоднозначний і залежав від типу, дози флокулянту та вмісту скопу в композиції. Кращі результати отримано при використанні флокулянту “Перкол-455” при витраті 0,05%. 


При використанні катіонних флокулянтів у кількості 0,025 – 0,100% від маси абсолютно сухої речовини фізико-механічні показники картону з вмістом скопу до 20% вищі, ніж у


 


випадку використання макулатурної маси без скопу. При використанні флокулянтів також суттєво зростає ступінь утримання маси на сітці – до 95,0-99,0%, в залежності від типу і витрати флокулянту.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)