АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СУДОВ ВОДНЫМИ ОГНЕТУШАЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИНазвание:
АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СУДОВ ВОДНЫМИ ОГНЕТУШАЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Альтернативное Название: АНАЛІЗ І ОБГРУНТУВАННЯ ГАСІННЯ ПОЖЕЖ У закритих приміщеннях СУДІВ ВОДНИМИ вогнегасними речовинами
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі наведено результати аналізу статистики пожеж під час аварій суден, існуючих способів і засобів боротьби з пожежами на них в Україні, а також стан питання щодо гасіння пожеж розпиленою водою. Визначено особливості та специфіку розвитку суднових пожеж і боротьби з ними. Розкрито недоліки систем пожежогасіння, які застосовуються на суднах України, які  не в повній мірі вирішують задачі їх протипожежного захисту.


З аналізу літературних джерел та нормативних документів щодо застосування для гасіння пожеж водою випливає, що в теперішній  час вона використовується насамперед для охолодження поверхні, що горить. Даний метод гасіння знайшов своє застосування у дренчерних і спринклерних установках систем пожежогасіння. Такі системи застосовуються  на сучасних суднах, але вони мають  ряд недоліків, які не дозволяють повною мірою забезпечити ефективний протипожежний захист суден усіх класів.


Зроблено висновок, що перспективною технологією гасіння пожеж для суднових умов є використання води, або води з модифікуючими добавками в тонкорозпиленому вигляді.


На підставі аналізу і теоретичного обґрунтування сформульовано мету і задачі досліджень.


 У другому розділі наведено результати теоретичних досліджень фізичних процесів, що відбуваються в судновому приміщенні у процесі розвитку пожежі за тонкого розпилення ВВР в його об’ємі. Із використанням законів термодинаміки змодельовано процеси тепломасообміну, що відбуваються між краплинами ВВР і ГПС приміщення, в якому відбувається гасіння пожежі тонкорозпиленою ВВР. Зміну стану ГПС приміщення наочно представлено на діаграмі стану вологого повітря Id , рис. 1. На діаграмі: точка А відповідає стану ГПС до пожежі; точка В – початку подавання розпиленої ВВР; точка С характеризує максимальну кількість водяної пари, що може утворитися у приміщенні; точка Д  відноситься до характеристики  кінцевого стану ГПС.


 


За результатами проведених теоретичних досліджень розроблено спосіб гасіння пожежі та зниження температури ГПС шляхом подавання рівномірно розподіленого по всьому об’єму  закритого простору приміщення судна тонкорозпиленого ВВР. Конструктивно спосіб реалізується застосуванням блоків розпилення, встановлених у підстельному просторі приміщення. Кожен блок складається з набору відцентрових форсунок, що розпилюють ВВР у горизонтальній площині таким чином, щоб їх факели розпилення (ФР) заповнювали верхню область вільного простору приміщення (зона розпилення), рис. 2. Однорідність густини розпилення досягається підбиранням форсунок з певними характеристиками чи накладанням факелів розпилення від декількох форсунок. Область вільного об’єму, розташована під зоною розпилення, являє собою зону осідання. Заповнення зони осідання відбувається в результаті осідання краплин води та їх перемішування з газоповітряними потоками. Рівномірність процесів тепломасообміну під час розпилення води цим способом забезпечується тим, що відбувається її змішування з верхніми, найбільш нагрітими шарами ГПС приміщення.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины