ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ПИРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗОВОГО ЛЕСНОГО ПОЖАРА И УСЛОВИЯ ЕГО ТУШЕНИЯ
  • скачать файл:
Название:
ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ПИРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ НА ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НИЗОВОГО ЛЕСНОГО ПОЖАРА И УСЛОВИЯ ЕГО ТУШЕНИЯ
Альтернативное Название: ВПЛИВ ПРОСТОРОВИХ ФЛУКТУАЦІЙ ПІРОЛОГІЧЕСКІХ ПАРАМЕТРІВ СЕРЕДОВИЩА НА інтегральну характеристику низової лісової ПОЖЕЖІ ТА УМОВИ ЙОГО ГАСІННЯ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

В першому розділі здійснено огляд особливостей виникнення та поширення лісових пожеж. Вказано на особливу роль саме низових в загальній кількості та генетичній класифікації лісових пожеж. Розглянуто значення фізичних та геометричних параметрів горючого середовища, що впливають на характеристики низової лісової пожежі, насамперед, - на швидкість її розповсюдження. Розглянуті та проаналізовані існуючі математичні моделі різноманітних параметрів низових лісових пожеж, надана класифікація моделей за методами їх побудування. Відзначено, що моделі, які належать до класу детермінованих, не спроможні адекватно описати розповсюдження пожежі по неоднорідному шару лісового горючого матеріалу. Це призводить до хибних результатів при прогнозуванні динаміки пожеж при  практичному застосуванні таких моделей. Водночас спостерігається відсутність стохастичних моделей, що здатні на імовірнісному рівні описати параметри низової лісової пожежі та взаємодію її з силами пожежегасіння.


Виходячи з актуальності теми і проведеного аналізу, сформульована задача дослідження – з’ясувати вплив просторової неоднорідності пірологічних характеристик шару лісового горючого матеріалу на інтегральні параметри низової лісової пожежі, а також вивчити можливості практичного використання цього впливу.


В другому розділі показано, що детерміновано описати малі (некартаграфовані) неоднорідності пірологічних характеристик шару лісового горючого матеріалу (ЛГМ) технічно неможливо. Просторові флуктуації параметрів шару можуть бути враховані лише у статистичному сенсі, тобто у вигляді функції розподілу та статистичних моментів.


 


Отримана стохастична математична модель кожної пірологічної характеристики шару ЛГМ у вигляді випадкової функції з відомим математичним сподіванням і кореляційною функцією, параметри якої визначаються ступенем неоднорідності характеристик шару ЛГМ. Визначено поняття неоднорідності пірологічних характеристик шару в залежності від значень фізичних параметрів низової лісової пожежі. Ступінь неоднорідності шару (радіус кореляції rk) залежить в тому числі від параметрів полум’я пожежі (критичної відстані запалення).

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)