ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДОК С МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ИХ ОГНЕСТОЙКОСТИ
  • скачать файл:
Название:
ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДОК С МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С УЧЕТОМ ИХ ОГНЕСТОЙКОСТИ
Альтернативное Название: ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ тришарові ПЕРЕГОРОДОК З мінераловатних плит ДЛЯ БУДИНКІВ І СПОРУД З УРАХУВАННЯМ ЇХ ВОГНЕСТІЙКОСТІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У ВСТУПІ наведено аналіз статистики пожеж, обґрунтовано вибір й актуальність теми дослідження, сформульовано мету роботи, задачі досліджень, наукову новизну, особистий внесок здобувача й практичне значення роботи.


У ПЕРШОМУ РОЗДІЛІ наведено аналіз вимог нормативних документів, який показав, що для визначення вогнестійкості будівельних конструкцій пріоритетними є натурні вогневі випробування. Однак, їх застосування має обмеження, обумовлене високою вартістю, трудомісткістю й складністю проведення експериментів. Показано, що існуючий, суто експериментальний метод визначення меж вогнестійкості багатошарових перегородок, що викладений у ДСТУ Б В.1.1-15-2007, не може широко застосовуватися для вирішення задач пошуку оптимальних конструкцій щодо забезпечення необхідної вогнестійкості будівель та споруд.


У наукових працях Ройтмана В.М., Мілованова А.Ф., Кошмарова Ю.А., Страхова В.Л., Крутова А.М., Круковського П.Г., Харченка І.А., Новака С.В., Демчини Б.Г., Яковлєва А.І. та ін. розглянуто застосування розрахунково-експериментального методу визначення меж вогнестійкості й характеристик вогнезахисної здатності різних видів будівельних конструкцій й їх елементів. Цей підхід набув розвитку і застосування для визначення характеристик вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів на металевих конструкціях (у роботах Круковського П.Г., Новака С.В. та Цвіркуна С.В.); умов застосування гіпсокартонних плит як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій (у роботі Довбиша С.В.); у роботі Новака С.В. також вирішені завдання теплового проектування вогнестійких сейфів та аварійних реєстраторів польотних даних. Фактично для кожного конкретного об’єкта дослідження в кожній із перерахованих вище робіт розроблялося своє методичне забезпечення щодо застосування розрахунково-експериментального методу для визначення вогнестійкості будівельних конструкцій.


В існуючих на сьогодні роботах розглядаються моделі, що описують процеси теплообміну різних вогнезахисних будівельних конструкцій та часто враховують граничні умови, які вважаються незмінними упродовж всього вогневого впливу. Такий підхід є занадто наближеним й може призводити до значних похибок при розрахунках.


Проведений аналіз дозволив сформулювати мету й перелік задач, виконання яких дозволить застосувати розрахунково-експериментальний метод для визначення залежності товщини тришарових перегородок від необхідної межі вогнестійкості.


У ДРУГОМУ РОЗДІЛІ представлені схеми розрахунково-експериментального методу і методичного забезпечення його застосування. Розрахунково-експериментальний метод (РЕМ) є сукупність експериментальних і розрахункових процедур, які дозволяють визначати необхідні характеристики об’єкту, що досліджується (рис. 1), зокрема залежності товщини тришарових перегородок від необхідної межі вогнестійкості. Як зазначалося вище, РЕМ потенційно є потужним і точним методом порівняно з суто експериментальними або розрахунковими методами.  Як видно з рис. 1, у загальному плані РЕМ має такі основні складові, як проведення випробувань (експериментальна частина РЕМ), так і вибір математичної моделі фізичних процесів, які відбуваються в об’єкті, що досліджується, а також процедури визначення параметрів моделі шляхом розв’язання обернених задач і визначення характеристики вогнестійкості шляхом розв’язання прямих задач (розрахункова частина РЕМ).


 


 

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)