ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. У багатьох країнах світу останні десятиріччя XX століття постали періодом суттєвих зрушень у розумінні рівності потенційних можливостей чоловіків і жінок та правового забезпечення цієї рівності в постіндустріальному суспільстві, особливо щодо доступу до економічних, політичних та освітніх ресурсів. Формування особистості жінки і чоловіка, статева збалансованість у суспільстві проголошені однією з стратегій розвитку Європейських держав у XXI столітті.

Дотримання приписів неупередженого ставлення до особи незалежно від статі сьогодні сприймається як невід’ємна складова демократичних перетворень та сталого розвитку будь-якого суспільства. Проблема рівності у будь-якій сфері не може розглядатися поза межами права, оскільки саме право розуміється як рівна міра свободи всіх і кожного – і чоловіка, і жінки. Україна, яка обрала стратегію європейського вибору, знаходиться сьогодні на етапі становлення гендерних досліджень у праві, активного прийняття законодавчих актів, які регулюють різні види суспільних відносин щодо запровадження стандартів рівності прав і свобод жінки й чоловіка. Повноцінна участь жінок і чоловіків у всіх сферах управління державою та у приватній сфері є однією з гарантій євроінтеграції, запорукою рівноправного входження України до кола економічно-розвинутих цивілізованих держав світу.

Формування України як демократичної держави з високим соціальним та економічним рівнем життя і політичною стабільністю обумовлює необхідність комплексного філософсько-правового аналізу гендерної політики в державі шляхом застосування демократичного принципу рівноправної участі всіх громадян у суспільних та державотворчих процесах. Здійснення аналізу зазначених явищ відбувається в умовах незначної кількості теоретичних розробок цієї проблематики, оскільки фундаментальні і прикладні дослідження з питань гендерної паритетності в суспільних відносинах на сьогоднішній день практично відсутні.

Для встановлення гендерної рівноправності у сфері соціальних відносин, зміни в статусі жінки повинні пов’язуватися зі змінами в статусі чоловіка, хоча статус жінки й чоловіка і до тепер є стереотипними уявленнями про їх соціальні ролі у традиційному суспільстві. На сучасному етапі розвитку суспільства відбувається поступова зміна гендерних стереотипів, але незавершеність цих перетворень викликає певну дисгармонію та неоднозначність уявлень чоловіка та жінки один про одного, про їхні ролі та моделі поведінки.

Науково-теоретичною основою дисертаційного дослідження стали праці вчених, які заклали підвалини філософсько-правового дослідження феномену прав людини та людини в праві. Зокрема, серед вітчизняних мислителів слід відзначити наукові доробки М. Гуренко-Вайцман, М. Козюбри, М. Костицького, А. Колодія, О. Манохи, Р. Калюжного, О. Тихомирова.

Дослідження спирається на теоретичне вивчення світового досвіду з’ясування гендерного дисбалансу в суспільних відносинах, узагальненого в працях зарубіжних вчених Е. Сміта, Дж. Гібсона, С. де Бовуар, Д. Маєрса, К. Міллет та інших.

Аналіз соціального статусу жінки в різних сферах життєдіяльності українського суспільства сьогодні запропонований деякими українськими дослідниками, зокрема проблеми гендерного дисбалансу та статусу жінок в суспільстві представлені в роботах К. Левченко, Т. Мельник, М. Пірен, Н. Грицяк, О. Козулі, Г. Герасименко, Н. Гапон, C. Павличко та інших. Але проблема гендерної рівності в державній політиці висвітлюється ними фрагментарно, а це свідчить про відсутність концептуальних ґрунтовних розробок з цього питання.

Необхідно також відмітити важливу роль російських учених в дослідженні гендерного паритету та соціального статусу жінки. Даний напрямок представлений в роботах О. Вороніної, О. Здравомислової, Г. Сергєєвої, О. Гапової, В. Галаган, О. Маркової, А. Чекаліної та інших.

Необхідність ґрунтовного та комплексного дослідження формування та реалізації гендерної політики в Україні, створення ефективної моделі збалансованої участі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності сучасної Україні, зумовила вибір теми дисертації. Утвердження гендерної рівності є одним із головних факторів розвитку сучасного українського демократичного суспільства та необхідною умовою для входження нашої країни до світової спільноти рівноправним партнером.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних закладів МВС України на період 2004-2009 рр. (Наказ МВС України від 05 липня 2004 р. № 755), планових досліджень МВС України (“Пріоритетні напрями фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів і науково-дослідних установ МВС України на 2005-2010 роки”) та в межах “Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року” (Постанова КМУ від 27.12.2006 року, №1834).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины