СКЛАДЕНІ НАЗВИ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
СКЛАДЕНІ НАЗВИ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Альтернативное Название: Составные названия с семой \'ВОДА \"В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ терминологии
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено наукову новизну, сформульовано мету і завдання, окреслено теоретичне та практичне значення одержаних результатів.


У першому розділіЛексико-семантичні особливості складених термінів із семою вода – розглянуто особливості функціонування лексем із семою вода, що є компонентами складених назв, у межах лексико-семантичного та термінологічного полів. Розділ складається із двох підрозділів.


У першому підрозділі “Особливості лексико-семантичного поля із семою вода основний акцент зосереджено на особливостях методу компонентного аналізу, сутність та призначення якого полягає у встановленні семантичної структури значення.


Під семою розуміємо елементарні одиниці змісту, на які можна розкласти значення слова. Використання методу компонентного аналізу є актуальним не лише для аналізу значеннєвої структури лексем, а й для встановлення семантичного зв’язку між компонентами складеної назви.


Оскільки структурним компонентом кожного аналізованого терміна-словосполучення є слово із семою ‘вода’, то ці компоненти мають предметно-логічний аспект (аспект відображення дійсності, поняттєвої, предметної чи функціональної подібності позначуваних явищ) та утворюють лексико-семантичне поле із семою ‘вода’. Під лексико-семантичним полем розуміємо складну системно-структурну організацію, елементами якої є слова, що в плані змісту відзначаються особливою семантичною структурою, а в плані вираження – характерною сполучуваністю. Лексеми, у яких наявні суттєвіші диференційні ознаки, утворюють ядро лексико-семантичного поля, інші ж, які мають специфічні диференційні ознаки, становлять периферію поля. Ядро лексико-семантичного поля із семою ‘вода’ утворюють лексеми, у яких сема ‘вода’ є інтегральною, зокрема, це іменники ріка, озеро, море, водойма (водоймище) та ін., прикметники водний, річковий, краплинний, рідинний, які в межах поля завдяки диференційним семам утворюють лексико-семантичні групи та підгрупи (рис. 1). Основною ознакою, за якою відбувається відбір лексем до лексико-семантичних груп, є інтегральна сема, до якої висуваються такі вимоги: 1) однорідність значення лексем, які відбираються до лексико-семантичного поля; 2) чітка орієнтація на тип лексико-семантичної групи. Під диференційною розуміємо сему, за якою протиставляються значення лексем.


 


Лексико-семантичні групи можуть поділятися на лексико-семантичні підгрупи, для яких сема, що була диференційною для лексико-семантичної групи, стає інтегральною (у дисертації має назву диференційної семи другого рівня). Відповідно у значенні кожної лексеми, що представляє лексико-семантичні групи чи підгрупи, можна виявити власні диференційні семи. Диференційні семи виділяємо через лексикографічний опис компонентів лексико-семантичного поля із семою ‘вода’.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины