СКЛАДЕНІ НАЗВИ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СКЛАДЕНІ НАЗВИ ІЗ СЕМОЮ ‘ВОДА’ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Альтернативное Название: Составные названия с семой \'ВОДА \"В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ терминологии
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено наукову новизну, сформульовано мету і завдання, окреслено теоретичне та практичне значення одержаних результатів.


У першому розділіЛексико-семантичні особливості складених термінів із семою вода – розглянуто особливості функціонування лексем із семою вода, що є компонентами складених назв, у межах лексико-семантичного та термінологічного полів. Розділ складається із двох підрозділів.


У першому підрозділі “Особливості лексико-семантичного поля із семою вода основний акцент зосереджено на особливостях методу компонентного аналізу, сутність та призначення якого полягає у встановленні семантичної структури значення.


Під семою розуміємо елементарні одиниці змісту, на які можна розкласти значення слова. Використання методу компонентного аналізу є актуальним не лише для аналізу значеннєвої структури лексем, а й для встановлення семантичного зв’язку між компонентами складеної назви.


Оскільки структурним компонентом кожного аналізованого терміна-словосполучення є слово із семою ‘вода’, то ці компоненти мають предметно-логічний аспект (аспект відображення дійсності, поняттєвої, предметної чи функціональної подібності позначуваних явищ) та утворюють лексико-семантичне поле із семою ‘вода’. Під лексико-семантичним полем розуміємо складну системно-структурну організацію, елементами якої є слова, що в плані змісту відзначаються особливою семантичною структурою, а в плані вираження – характерною сполучуваністю. Лексеми, у яких наявні суттєвіші диференційні ознаки, утворюють ядро лексико-семантичного поля, інші ж, які мають специфічні диференційні ознаки, становлять периферію поля. Ядро лексико-семантичного поля із семою ‘вода’ утворюють лексеми, у яких сема ‘вода’ є інтегральною, зокрема, це іменники ріка, озеро, море, водойма (водоймище) та ін., прикметники водний, річковий, краплинний, рідинний, які в межах поля завдяки диференційним семам утворюють лексико-семантичні групи та підгрупи (рис. 1). Основною ознакою, за якою відбувається відбір лексем до лексико-семантичних груп, є інтегральна сема, до якої висуваються такі вимоги: 1) однорідність значення лексем, які відбираються до лексико-семантичного поля; 2) чітка орієнтація на тип лексико-семантичної групи. Під диференційною розуміємо сему, за якою протиставляються значення лексем.


 


Лексико-семантичні групи можуть поділятися на лексико-семантичні підгрупи, для яких сема, що була диференційною для лексико-семантичної групи, стає інтегральною (у дисертації має назву диференційної семи другого рівня). Відповідно у значенні кожної лексеми, що представляє лексико-семантичні групи чи підгрупи, можна виявити власні диференційні семи. Диференційні семи виділяємо через лексикографічний опис компонентів лексико-семантичного поля із семою ‘вода’.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины