ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПУБЛІКАЦІЙ ДЕБАТІВ БРИТАНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУНазвание:
ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-ПУБЛІКАЦІЙ ДЕБАТІВ БРИТАНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ
Альтернативное Название: дискурсивные ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЙ Дебатов БРИТАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовується вибір теми, визначається її актуальність і новизна, зв’язок роботи з плановою науковою темою, висувається мета й завдання дослідження, вказується об’єкт та предмет аналізу, уточнюється робоча гіпотеза, описуються методи дослідження, визначається матеріал, теоретичне й практичне значення дослідження, дається тлумачення основним робочим термінам, наводиться загальна соціально-політична інформація про діяльність Палати общин парламенту Великої Британії.


У першому розділі „Соціолінгвальні особливості парламентського дискурсу Великої Британії, опублікованого в Інтернеті” зроблений аналіз теоретичних підходів різних зарубіжних та українських дослідників дискурсу.


 


У підрозділі 1.1 „Дискурс як форма існування комунікації” здійснено аналіз літератури з теми і викладено вихідні теоретичні положення дослідження; уточнено в лінгвокогнітивному ракурсі поняття дискурсу та його співвіднесеність з поняттям „текст”; наведено сукупність уявлень про дискурс у різних лінгвістичних парадигмах.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины