СИНТЕТИЗМ ТА АНАЛІТИЗМ У МОРФОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ (типологічний аспект)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СИНТЕТИЗМ ТА АНАЛІТИЗМ У МОРФОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ (типологічний аспект)
Альтернативное Название: Синтетизм И аналитизм В МОРФОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ УКРАИНСКОМ и русском языков (типологический аспект)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі аналізується сутність і стан вивчення проблеми морфологічного синтетизму та аналітизму, обґрунтовується необхідність проведення дослідження, визначаються актуальність теми, мета й завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, його наукова новизна, практичне й теоретичне значення.


У першому розділі „Теоретичні засади дослідження морфологічного синтетизму та аналітизму” вирішується завдання, що полягає у створенні  несуперечливої поняттєво-термінологічної бази дослідження.


У визначенні концептуальних засад дослідження провідна роль належить ключовим термінам синтетизм та аналітизм і відповідним поняттям. Послідовне і несуперечливе тлумачення цих термінів є обов'язковою умовою, що уможливлює систематизацію й узагальнення відомостей, набутих шляхом емпіричних спостережень, і визначає теоретичну значущість певних висновків і гіпотез. Створенню саме таких умов для подальшого дослідження синтетизму та аналітизму був підпорядкований аналіз дефініційних ознак відповідних понять. У зміст цих понять було внесено корективи і сформульовано визначення, що ґрунтуються на істотних інваріантних ознаках понять синтетизм та аналітизм. Синтетизм та аналітизм визнаються типологічними властивостями мови (типами в мові), маніфестованими формально подільними номінативними одиницями, семантична структура яких складається з основного та модифікаційного значень, а формальна – з основного елемента та форматива. Синтетизм виявляється при компактній локалізації елементів формальної структури, аналітизм – при розчленованій.


Запропоновані визначення мають універсальний зміст і тому здатні забезпечити тотожність денотації цих термінів у всіх випадках їх використання.


Визначення понять синтетизму та аналітизму створюють можливості для адекватної ідентифікації мовного матеріалу, дозволяють конкретизувати досліджуваний об’єкт і локалізувати його серед інших явищ мовної системи. Межа сфери зосередження синтетичних та аналітичних одиниць окреслюється так, що, з одного боку, відокремлюються вияви синтетизму та аналітизму від супровідних явищ, а з іншого боку, охоплюються одиниці всіх тих підсистем мови, завдяки яким реалізується номінативна функція.


Синтетизм та аналітизм визначаються як загальносистемні типологічні властивості (типи в мові), а морфологічний синтетизм та морфологічний аналітизм є різновидами реалізації цих типологічних властивостей мови в одній з її підсистем – морфологічній. Якщо визначення морфологічного синтетизму та аналітизму виявляється актуальним для конкретизації об’єкта дослідження, то встановлення співвідношень між виявами синтетизму та аналітизму різних підсистем мови є необхідною умовою для з’ясування закономірностей реалізації та змісту еволюційних змін  у типологічних властивостях мови.


 


Визнання можливості різнорівневої маніфестації синтетизму та аналітизму розширює уявлення про денотативну сферу цих понять і водночас конкретизує можливості досліджуваного предмета (морфологічного синтетизму та аналітизму) відносно загального визначення еволюційно-типологічних змін у мові. Синтетизаційні або аналітизаційні зрушення, виявлені на морфологічному рівні, визнаються відносними показниками, а їхній вплив на зміни в типологічній будові мови або принаймні в пропорційній репрезентації типів у політипологічній мові має визначатися лише з урахуванням транспозиційних процесів, якими охоплюються різнорівневі одиниці з певними структурно-типологічними ознаками.  

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+