ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ БЕЗ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АФФИКСОВ В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ И СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ОТГЛАГОЛЬНЫЕ ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ БЕЗ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ АФФИКСОВ В СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ И СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Альтернативное Название: ВІДДІЄСЛІВНІ ІМЕННИКИ БЕЗ СЛОВОТВОРЧИХ АФІКСІВ У СЕРЕДНЬОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ І СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність і наукова новизна, визначається матеріал дослідження, формулюються мета та завдання, перераховуються використані в роботі методи, розглядається теоретична і практична цінність роботи.


1. Перший розділ “Критерії виділення і способи опису семантики безафіксних похідних” присвячений розгляду теоретичних питань, пов'язаних з поняттям “безафіксний словотвір” у системі іменників, структурним та семантичним особливостям іменників, утворених шляхом безафіксної деривації .


1.1. Безафіксний словотвір характеризується такими ознаками: 1) змінюється категоріальне значення слова; 2) відсутні словотворчі морфеми, які визначають належність слова до тієї чи іншої частини мови; 3) парадигма вихідного дієслова може розглядатися як засіб словотвору; 4) парадигма вихідного і похідного слів є основою для розрізнення омонімічних частин мови; 5) категоріальні значення ВД і ВІ складають опозицію (див. О.І.Смирницький, 1953; Ю.А.Жлуктенко, 1958; П.О.Соболєва, 1959; A.Isačenko, 1982; W. Fleischer, 1983).


1.2. Безафіксний віддієслівний словотвір іменників німецької мови охоплює дві моделі: 1) субстантивацію інфінітива: свн geheien ‘доглядати, турбуватися’ - daz geheien ‘догляд, турбота’, нвн schieben ‘рухати, штовхати’ - das Schieben ‘рух, поштовх’; 2) субстантивацію дієслівної основи: свн anbîzen ‘снідати’ - der anbiz ‘сніданок’, нвн einbrechen ‘зламувати, проламувати, пробивати, вторгатися’ - der Einbruch ‘злом, обвал, вторгнення’. В обох випадках відбувається субстантивація членів дієслівної парадигми – основи і неозначеної форми дієслова без участі словотворчого афікса.


1.3. При субстантивації дієслівної основи у деяких вихідних дієсловах відбуваються звукові зміни, що є наслідком впливу морфологічного типу дієслова на характер утворення іменника, наприклад: нвн aufsteigen - stieg auf - aufgestiegen ‘підніматися, злітати, виникати, одержувати підвищення’ - der Aufstieg ‘підйом, сходження, розвиток, розквіт, просування по службі’.


1.4. Історично ці моделі виникають у загальногерманській мові та успадковуються різною мірою германськими мовами. Результати, викладені в роботах з німецького історичного словотвору, доводять значну продуктивність моделей безафіксного віддієслівного іменникового словотвору у німецькій мові на різних етапах її розвитку (див. K. Hahn, 1842; W.Wilmanns, 1930; H.Paul, 1958, 1982; H.Brinkmann, 1965, 1971; H.Wellmann, 1975).


1.5. Зміна частиномовної належності породжує нові граматичні категорії, синтаксичну і лексичну сполучуваність, що диктується тенденцією до номіналізації та компресії інформації. Безафіксні іменники, на думку багатьох дослідників, є лексичними одиницями, які виникають у результаті міжкатегоріальних замін, та здатні виражати зміст не тільки дієслова, але і цілих висловлювань (Ш.Баллі, 1955; Э.Бенвеніст, 1955, 1974).


1.6. Діахронічні дослідження безафіксних іменників доводять, що частина безафіксних ВІ має набір конкретних значень, які виходять за рамки позначення дієслівної дії (див. роботи Т.Л.Пашевська, 1958; H.Kloocke, 1974; E.Meinecke, 1987; P.-O.Müller, 1993). Однак опис семантики цих дериватів частіше носить фрагментарний характер і не охоплює великого корпусу лексичних одиниць.


2. У другому розділі “Порівняльний аналіз субстантивованих інфінітивів у середньоверхньонімецькій і нововерхньонімецькій мові” подано опис формальних і семантичних ознак твірних дієслів, семантичних груп субстантивованих інфінітивів на двох синхронних зрізах. Досліджено 944 субстантивованих інфінітиви, утворених від 868 свн ВД, і відповідно, 1027 ВІ та 953 ВД нвн мови

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины