СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Економіко-правові реформи, що провадяться в Україні з 90-х рр. XX ст., істотно вплинули на розвиток інституту юридичної особи. Була створена система нормативних актів, які визначили правовий статус різних видів юридичних осіб приватного права. До таких законодавчих актів можна віднести Цивільний та Господарський кодекси, Закони “Про господарські товариства”, “Про кооперацію”, “Про споживчу кооперацію”, “Про сільськогосподарську кооперацію”, “Про банки та банківську діяльність”, “Про об’єднання громадян”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” та багато інших. Загалом таку тенденцію розвитку законодавства України можна оцінити позитивно, враховуючи особливості мети та функцій різних видів юридичних осіб приватного права, їх організаційно-правові форми. В той же час існування значної кількості законодавчих актів привело до створення різних концепцій правового регулювання однорідних за своєю  правовою природою відносин. Це стосується, зокрема, відносин, які виникають при створенні юридичних осіб приватного права.

Складність регулювання цього процесу викликана тим, що  при створенні юридичних осіб виникають різні за своєю правовою природою відносини, які регулюються такими  галузями права, як  цивільне, господарське, адміністративне, аграрне. Тому окремі аспекти створення юридичних осіб приватного права були предметом дослідження представників різних галузей права. До них зверталися такі вчені, які захистили дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, як Н.О. Саніахметова, І.В. Спасибо-Фатєєва, О.М. Вінник, І.М. Кучеренко, О.Р. Кібенко, а також вчені, які захистили дисертації на  здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: В.М. Кравчук, Ю.В. Яковлєв, В.І Татьков, Я.З. Гаєцька-Колотило, В.І. Марков, В.С. Петренко, Л.В. Винар, О.О. Квасніцька, І.А. Шамрай  та інші.

Теоретичним проблемам правового статусу юридичних осіб приватного право були присвячені  роботи таких науковців, як  С.С. Алексєєв, Ч.Н. Азімов Т.В. Боднар, В.І. Борисова, С.М. Братусь, В.А., О.М. Вінник, М.К. Галянтич, О.В. Дзера, А.С. Довгерт, І.В. Жилінкова, Д.В. Задихайло,  А.І. Камінка, І.С.Канзафорова,  О.Р. Кібенко, Н.В. Козлова, В.М. Коссак, О.В. Кохановська, В. М. Кравчук, Н.С.Кузнєцова, В.В. Лаптєв, В.В. Луць, Р.А. Майданик, В.К. Мамутов, Д.І.Мейр, О.А. Пушкін, Н.О. Саніахметова, В.І. Семчик, І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О.Стефанчук, І.А. Тарасов, Н.І. Тітова,  Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, Я.М. Шевченко, В.С. Щербина, Г.Ф. Шершенєвич, , С.І.Шимон, Р.Б.Шишка,  В.Л. Яроцький та ін.  

Проте правові проблеми створення юридичних осіб приватного права в зазначених працях розглядались в контексті дослідження правового статусу окремих видів юридичних осіб   або торкалися проблем дослідження публічно-правових відносин, які виникали при їх створенні.  Системного дослідження цивільно-правових відносин, які виникають при створенні юридичних осіб приватного права в Україні, не провадилося, не зважаючи  на існування багатьох теоретичних і практичних проблем. Це, зокрема, стосується визначення змісту суб’єктивного права на створення юридичних осіб приватного права та встановлення його законодавчих обмежень, уніфікації вимог до видів та   змісту установчих документів, порядку формування статутного (складеного, пайового)  капіталу (фонду), особливостей правового регулювання створення юридичних осіб у процесі реорганізації та багатьох інших питань. Тому обрана тема дисертаційного дослідження є актуальною як для науки цивільного права, так і практики.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження виконана згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри цивільно-правових дисциплін Закарпатського державного університету “Політико-правові та організаційні проблеми адаптації системи права України до ринкових умов” (наказ №334 від 23.12.2005 р.).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины