РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ-АНГЛІЦИЗМІВ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ-АНГЛІЦИЗМІВ У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
Альтернативное Название: РОЛЬ ЗАИМСТВОВАНИЙ-англицизмов В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ микроэкономической терминологии
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обгрунтовується вибір теми, доводиться актуальність обраної для дослідження проблематики, визначаються мета й завдання дослідження, його наукова новизна й теоретично-практичне значення, методика дослідження і т.і.


У першому розділі “Основні мовні характеристики мікроекономічних термінів-запозичень” дається характеристика головних понять термінознавства, теорії запозичень та економічної теорії: термін, підмова, запозичення, семантичні і структурні кальки, інтернаціональні лексеми, пуризм, мікро- і макроекономіка, терміни практичні, обєктні, терміни управління тощо. Презентується визначення терміна, критично зіставляються різні погляди на природу терміна та його ключові характеристики у творах вітчизняних і зарубіжних лінгвістів. Висвітлюються можливі підходи до класифікації економічних термінів загалом та мікроекономічних термінів-запозичень. Зокрема, корпус термінів ринкової економіки пропонується поділити на такі підвиди: фінансова й банківська термінологія, бухгалтерська термінологія, маркетингова термінологія, термінологія менеджменту, макроекономічна термінологія та мікроекономічна термінологія. Мікроекономічні терміни за їхніми семантико-функціональними ознаками, на нашу думку, можна поділити на терміни аналітичні (терміни мікроекономічного та математичного аналізу) ¾ ізокостна крива, показник еластичності попиту, індекс Лернера; терміни практичні (або обєктні), які позначають мікроекономічні процеси та реалії або виражають кількісні та якісні показники мікроекономіки ¾ комплектування, ціноодержувач, двокомпонентний тариф;  терміни управління, що позначають назви керівних посад або функції управління компаніями ¾ роботодавець, службовець, влада над ринком.


Вдалим також здається запропонований М. Кузьміним та А. Ха-ютіним поділ  мікроекономічної термінології (МЕТ) на два класи явищ-термінологію з її одиницею (терміном) та номенклатуру з її одиницею (номеном). У структурі мікроекономічних номенів, як правило, вичленовується антропологічний компонент ¾ крива Енджела, товар Джіфена, модель Курно.


 


Автор пропонує поділити МЕТ ще й за критерієм унормованості ¾ неунормованості. До неунормованої економічної термінології ми відносимо: професіоналізми (неустойка, “гарячі гроші”, неліквід), професійні жаргонізми (бики”, “ведмеді” ¾ біржові гравці)  і терміноїди, тобто  не усталені в мові мікроекономічні терміни-неологізми (звязка, випрядки,                                 екстерналії). Унормованими ми вважаємо усталені одиниці наукової або            галузевої  терміносистеми, які відповідають літературним нормам мови та включені  до словників та довідників різних видів. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины