ДИНАМІКА ФОНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ВИМОВНОЇ НОРМИ (на матеріалі лексикографічних джерел)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ДИНАМІКА ФОНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В АСПЕКТІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ВИМОВНОЇ НОРМИ (на матеріалі лексикографічних джерел)
Альтернативное Название: ДИНАМИКА фонетической структуры СЛОВА В АСПЕКТЕ СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ красноречивой нормы (на материале лексикографических источников)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. “Теоретичні передумови, вихідні визначення, апарат дослідження”. Мова як відкрита, ієрархічно організована система є системою динамічною, тобто такою, що змінюється з часом під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників з метою адаптації до змінних умов її функціонування та підтримання її в комунікативному стані.


У цьому аспекті найважливішою рисою мовної системи є динаміка, що являє собою складний і багатогранний процес. Поняття динаміки, яке в загальному розумінні позначає рух, у мовознавстві традиційно визначається як поєднання кількох компонентів: еволюції (зміни), розвитку та вдосконалення (В.Ю.Рождественський). Еволюція є процесом зміни одиницями мови своєї фонетичної (графічної) або смислової якості без збільшення числа одиниць і якісного ускладнення їхніх відношень і в нашому дослідженні співвідноситься  з варіюванням фонемних і акцентних структур. Розвиток включає такі динамічні процеси, за яких відбувається збільшення кількості мовних одиниць і ускладнення їхніх відношень, що в дослідженні описується динамічними рухами фонемної й акцентної структур, які свідчать про перерозподіл вимовних варіантів у результаті зміни їхньої нормативної оцінки або виникнення нових варіантів фонемної й акцентної структур слова. Вдосконалення охоплює такі динамічні процеси, які, втілюючись у зміні й розвитку мови, виникають унаслідок свідомого впливу людини на мову, що відображається в унормовуючій діяльності мовознавців.


Вимовна норма, з позицій динамічного підходу, є не тільки результатом мовленнєвої діяльності, закріпленої в традиції або зразках, але також і створенням нових засобів у відповідності з можливостями системи чи за аналогією з уже реалізованими зразками (Л.І.Скворцов).


Розглядаючи англійську мову як складну, ієрархічно побудовану поліваріантну комунікативну систему, яка повністю або частково обслуговує комунікативні, когнітивні й інші потреби етнічно та соціально різнорідної спільноти її носіїв і характеризується в межах цієї спільноти певною варіативністю (О.Є.Семенець), виходимо з того, що визнана в США вимовна норма – General American/Network English – на сегментному рівні має системні, структурні, селективні та реалізаційні особливості (D.Abercrombie, A.C.Gimson). Системні особливості є відмінностями в інвентарі фонем. Так, у загальноамериканській вимові функціонує 17 голосних фонем, на відміну, наприклад, від 20 голосних фонем у південноанглійській вимові, яка вважається британською національною вимовною нормою. Структурні особливості в ЗАВ виявляються в специфічній сполучуваності фонем при утворенні ієрархічно більших одиниць – складів. Структурною особливістю ЗАВ є відсутність обмежень на вживання фонеми /r/ у позиції перед приголосними та паузою, наприклад, слово bird у загальноамериканській вимові вимовляється /b3:rd/. Селективні особливості стосуються розподілу фонем у словах. Різні варіанти вимови можуть мати однаковий інвентар фонем і фонотактичні можливості, але використовувати різні фонеми в одній і тій самій позиції в слові, наприклад, past /pA:st/ у південноанглійській вимові, /p{st/ у загальноамериканській вимові. Реалізаційні відмінності є відмінностями фонетичного характеру на рівні продукування алофонів фонем.


Розділ 2. Динаміка фонетичної структури слова в аспекті загальноамериканської вимовної норми: сучасний стан. Аналіз інвентарю фонем, що варіюють у фонемних структурах слів, й акцентних типів і структур слів, які беруть участь у вільному акцентному варіюванні, дозволив встановити кількісні та якісні характеристики вільного варіювання фонетичної структури слова в загальноамериканській вимові.


Інвентар фонем, що використовується в роботі, відповідає інвентарям, які представлені в аналізованих на різних етапах дослідження словниках. Кількість приголосних у словнику “English Pronouncing Dictionary” під редакцією П.Роуча та Дж.Гартмана охоплює 24 фонеми, а в словнику Дж.Кеньона та Т.Нота  “A Pronouncing Dictionary of American English” – 28 фонем. Кількість голосних у першому словнику включає 17 фонем, а в другому – 22 фонеми. Крім того, у дослідженні використовується також нуль-фонема /2/ на позначення випадків, коли фонема відсутня в ідентичному оточенні в одному з варіантів вимови одного й того ж слова: suggest /s@g"dZ@st, s@2"dZ@st/.


У фонемному варіюванні, що відбиває специфіку вільного фонемного варіювання в аспекті загальноамериканської вимови, як було встановлено в результаті аналізу словника “English Pronouncing Dictionary” (1997), беруть участь 17 голосних фонем і 24 приголосних фонеми. Варіювання голосних фонем у 5,5 раза перевищує варіювання приголосних фонем (80,13 % та            14,54 % відповідно).


 


В аналізованому матеріалі виділяємо основну систему, яка включає ядро та основну підсистему й охоплює 90 % фонем/акцентних структур, що варіюють. При цьому ядро описує 75 % елементів, а основна підсистема – 15 %. Решта (10%) одиниць – це одиниці периферійної системи (В.І. Перебийніс). Основну й периферійну системи голосних і приголосних фонем, що варіюють у фонемних структурах слів, відображено в табл. 1.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+