ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ВСТУП

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена становленням в Україні розвинутого громадянського суспільства та побудовою суверенної, демократичної, правової, соціальної держави, яка повинна служити суспільству й людині. Конституція України (ст. 41) встановила право кожного, зокрема, розпоряджатись своєю власністю. При здійсненні цього конституційного права договорам відводиться чільна роль. Адже здійснення розпорядження майном  реалізується в конкретних правовідносинах, учасниками яких є суб’єкти цивільного права. Договір при цьому виступає як засіб, що допомагає виникненню  цивільних правовідносин. Зважаючи на важливість договору в цивільному праві, відзначимо, що однією із загальних засад цивільного законодавства є свобода договору, а його укладення залежить від домовленості сторін за істотними умовами договору, що робить цей аспект вельми актуальним.

Через розширення цивільним законодавством договірної свободи, існування в ньому засад диспозитивності потребують переосмислення основи договірного права. Це також зумовлюється реформуванням цивільного права, встановленням суто приватницьких засад його регулювання, необхідністю інтеграції в законодавство Європейського Союзу.

При цьому уявлення про істотні умови договору теж не залишається усталеним. По-перше, під час панування адміністративних відносин за радянських часів, що позначалося й на цивільному праві, істотні умови договору іноді зводилися до обслуговуючих планові акти формальностей, які фактично, не відігравали вирішальної ролі у виникненні в договорі справжньої ініціативної згоди сторін. По-друге, в сучасних диспозитивних умовах розвитку цивільного законодавства висловлюється точка зору, що деякі істотні умови, навіть за їх невизначеності в договорі, не впливають на його чинність, і такі уявлення потребують ретельного теоретичного аналізу. По-третє, деякі з дослідників останнім часом формують конструкції «обмежувальних», «особливих» умов договору, тому їх співвідношення з істотними умовами необхідно дослідити з огляду на систематику договірних умов.

Отже, додаткового розгляду потребує формування уявлень про істотні умови договору за нинішнього розвитку цивільного законодавства. Для того щоб побудувати систему договірних умов у сучасному цивільному праві слід як одну з важливих детермінант виявити особливості істотних умов договору й відокремити їх від решти договірних умов.  Це сприятиме належному укладенню цивільно-правових договорів, а з практичної точки зору дозволить обґрунтовано з’ясовувати те, чи був договір укладений в тому чи іншому випадку, зважаючи на чітке, теоретично виважене законодавче регулювання.

Таким чином, як у науці, так і на практиці виникає низка проблем щодо істотних умов договору, які наразі не розв’язані остаточно і на теоретичному, і на законодавчому рівні.

Актуальність теми дисертаційного дослідження також зумовлюється відсутністю відповідних теоретичних розробок щодо істотних умов договору у сучасній науці цивільного права, хоча окремі аспекти істотних умов договору висвітлювалися в дослідженнях, присвячених теорії договірного права, а саме, у працях: А.В. Луць - «Свобода договору у цивільному праві України» (2001), О.Є.Миронець – «Изменение и расторжение договора по гражданскому законодательству Российской Федерации» (2003), О.О.Лазарєва – «Существенные условия договора международной купли-продажи товаров» (2005), С.О. Бродовського – «Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України» (2005),  Горєва В.О. «Свобода договору як загальна засада цивільного законодавства України» (2007).

Окремі аспекти правового регулювання істотних умов договору висвітлені у наукових працях В.В.Луця, О.В.Дзери, М.К.Галянтича, В.В.Вітрянського, М.І.Брагінського, В.Р.Ансона, С.М.Бервено, І.І.Банасевич, О.А.Беляневич, А.Г.Брунь, Є.В.Вакулович, В.А.Васильєвої, І.В.Венедиктової, В.І.Гавзе, Р.А.Майданика, Є.О.Мічуріна, В.Г.Олюхи, А.П.Сергєєва та ін.

Отже, існує потреба в узагальнюючій роботі, яка певним чином підсумує сучасні уявлення про істотні умови договору з урахуванням реформування цивільного законодавства та розвитку теоретичних положень про такі умови договору. Дане дослідження є необхідним для розвитку теоретичних положень про істотні умови договору,  належного укладення договорів, вірного правозастосування. Воно здатне допомогти належним чином здійснювати договірні права та обов’язки учасникам цивільних правовідносин, сприятиме вдосконаленню чинного цивільного законодавства.

Таким чином, вибір теми дисертаційного дослідження зумовлений відсутністю сучасних наукових праць, які б комплексно на теоретичному рівні висвітлювали істотні умови договору з урахуванням удосконалення цивільного законодавства України, існуючими у зв’язку з цим неузгодженими проблемами правового регулювання та необхідністю формування сучасних теоретичних поглядів на істотні умови договору.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до комплексної цільової програми «Правові проблеми здійснення майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0186.0.070867), а також «Пріоритетних напрямків наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2006 – 2010 роки».

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины