СИНонимия в пенитенциарной лексической подсистеме современного английского языка (функционально-стилистический анализ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СИНонимия в пенитенциарной лексической подсистеме современного английского языка (функционально-стилистический анализ)
Альтернативное Название: СИНОНІМІЯ В ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ ЛЕКСИЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У розділі 1 подано основні теоретичні передумови дослідження проблеми синонімії в сучасній англійській мові, сформульовано дефініції таких термінів, як синонім, синонімічний ряд (СР), семантична домінанта (СД), квазісинонім та модифікація. У розділі дається короткий огляд різних підходів до проблеми синонімії, які на цей час набули поширення в теорії.


Хоча немає єдиного підходу до поняття синоніма, різні точки зору можна звести до кількох основних положень. Прибічники першого напрямку вважають, що найважливішим принципом слід вважати принцип близькості або навіть збіг понять – референтів, прихильники другого підходу виходять з близькості денотатів, а прихильники третього вважають вирішальним фактором однаковий набір валентнісних зв’язків. Вважаємо, що абсолютизація будь-якого з підходів може завести в глухий кут і тільки комплексний підхід з урахуванням всіх факторів дозволяє дати найточніше визначення синоніму. Слідом за В.Г. Вілюманом під синонімами ми розуміємо “лексичні одиниці, що мають принаймні один спільний та один різний семантичний компонент” (с1 – С1С2), а також принаймні одну спільну формулу дистрибуції (Е1 – Е1Е2), збігаються в сполучуваності (F1 – F1F2) та, отже взаємозамінювані в одному контексті (w1Vw2) та невзаємозамінювані в іншому (w1Vw2)”.


 


При виявленні синонімічних корелятів в пенітенціарній лексиці, ми виходили саме з того визначення, яке дозволило, провести дану процедуру з дотриманням критерію максимальної об’єктивності.


пенітенціарної лексики є здебільшого публіцисти, а також автори художніх детективних творів (Чандлер та ін.).


При цьому СР поповнюються не стільки за рахунок цілком нових слів, скільки за рахунок появи узуальних, добре відомих слів, нових ЛСВ, що розвилися в результаті метонімічного і метафоричного перенесення.


У тюремному середовищі нові пенітенціарні елементи з'являються й у результаті поширених у кримінальному жаргоні прийомів - римизації та перенесення на семантично спустошену одиницю, що утворює риму, усіх якісних характеристик пенітенціарної лексеми, що римується, а також у результаті літеро-звукової реверсії (seven - neves).


Аналіз елементів СР з точки зору їхньої етимології показав, що багато з них утворилися в другій половині ХІХ ст. і в першій половині ХХ ст. Наприкінці ХХ ст. цей процес поповнення СР пенітенціарної тематики новими елементами дещо уповільнився у США, але певною мірою пожвавився у Великій Британії, при загальній тенденції до уповільнення цього процесу.


Пожвавлення в цій галузі словоутворення в першій половині ХХ ст. звичайно пов'язують із впливом двох світових війн та їхніх наслідків, перебуванням великої кількості людей у місцях позбавлення волі (концтабори, тюрми і т.ін.).


Отримані результати будуть корисні як, власне, філологам, так і співробітникам пенітенціарної сфери, вони дозволяють краще дізнатися про особливості мовлення всіх, чиє життя так чи інакше пов’язане з виправними установами. Тому ознайомитися з матеріалами дисертації рекомендується філологам, студентам юридичних вузів, співробітникам правоохоронних органів. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины