ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Побудова економіки ринкового типу та реформування соціальної сфери України відбуваються в умовах гострої нестачі інвестиційних ресурсів, важливим джерелом яких може виступати ринок фінансових послуг (РФП). Однак стан вітчизняного РФП сьогодні характеризується неоднаковим рівнем розвитку його ключових сегментів, нерозвиненістю матеріальної бази, високим ступенем ризикованості фінансових операцій, низькими інвестиційними якостями вітчизняних цінних паперів, достатньо великою часткою спекулятивного обігу, агресивною конкуренцією за відсутності традицій ділової етики тощо.

Основні причини такої ситуації полягають у недосконалості чинного законодавства й існуючого механізму державного регулювання сфери фінансових послуг. Суттєвими недоліками є неузгодженість норм загального та спеціального законодавства, відсутність комплексних законодавчих актів щодо діяльності окремих фінансових посередників, слабка координація дій між державними регуляторами й відсутність довгострокової стратегії розвитку РФП України. Крім того, у вітчизняній правовій науці відсутні комплексні дослідження господарсько-правового забезпечення сфери надання фінансових послуг як єдиного організованого ринку.

На думку дисертанта, розкриття обраної тематики дисертаційного дослідження сприятиме забезпеченню ефективності функціонування РФП України, поліпшенню механізму його державного регулювання та наближенню вітчизняного законодавства до відповідних правових стандартів Європейського Союзу (ЄС).

Науково-теоретичною базою для проведення дослідження стали праці провідних вітчизняних та зарубіжних правознавців й економістів: М.М. Агаркова, С.С. Алексєєва, І.А. Безклубого, В.В Бєляєва, С.Л. Брю, О.М. Вінник, В.В. Вітрянського, Л.К. Воронової, У. Едвардеса, Л.Г. Єфімової, І.Є. Замойського, Ю.В. Іларіонова, В.Я. Іохіна, А.І. Камінки, О.Г. Каратуєва, Дж. Кейнса, Н.І. Клейн, В.М. Козирєва, Ф. Котлера, С.Ю. Кравцової, Н.С. Кузнєцової, О.П. Лебедєва, Л.А. Лунца, З.В. Макарчука, К.Р. Макконнелла, В. Марчинського, Ю.В. Мици, І.Р. Назарчука, О.М. Олейник, О. Онуфрієнка, О.П. Орлюк, Н.О. Саніахметової, Н.Г. Семилютіної, В.М. Суторміної, К.А. Флейшиць, В.П. Ходаківської, В.С. Щербини, І.А. Шуміло, В.Л. Яроцького та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дисертаційного дослідження обрано згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в рамках комплексної цільової програми «Удосконалення правового механізму державного впливу на ринкові відносини (публічно-правові та приватноправові аспекти)» (номер державної реєстрації – 0186.0.070869). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, протокол № 5 від 17 грудня 2004 р.

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины