ІСПАНОМОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ІСПАНОМОВНИЙ ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі форумів з проблематики родинних стосунків)
Альтернативное Название: Испаноязычные ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРС: коммуникативно-прагматической и лингвостилистические АСПЕКТЫ (на материале форумов по проблематике семейных отношений)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. Іспаномовний Інтернет-дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження. Інтернет-дискурс характеризується інтеграцією рис публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, розмовно-побутового та художнього стилів (О.М.Галичкіна). Він обслуговує сферу масової комунікації, різновидом якої є Інтернет-комунікація (М.М.Назаров). Інтернет-дискурс визначається специфічними мовними й позамовними чинниками. До мовних факторів належить гібридність, оскільки Інтернет-дискурс вирізняється письмовою формою реалізації, але будується за принципами усного розмовного мовлення; використання фіксованих правил спілкування (етикет мережі Інтернет); наявність гіпертекстів (G.P.Landow, E.Amitay) тощо. Серед позамовних факторів варто виділити анонімність комунікантів, ситуацію їх віддаленості у просторі, але не в часі, встановлення опосередкованого контакту за допомогою комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, а також взаємодію учасників.


Структурна організація Інтернет-дискурсу визначається гіпертекстом, що є різновидом текстового документа, окремі частини якого зв’язуються за допомогою гіперпосилань                   (J.Díaz Noci). Гіперпосилання і тексти повідомлень як структурні елементи гіпертексту (О.В.Дєдова) набувають мовного представлення у вигляді електронного документа, зокрема Інтернет-форуму. Вони побудовані за певними правилами з урахуванням комунікативного наміру та прагматичної мети комунікантів.


Гіперпосилання Інтернет-дискурсу являють собою перелік або список ключових слів чи словосполучень; підкреслене та виділене кольором ключове слово (словосполучення). Основною функцією гіперпосилання є забезпечення можливості навігації по електронному                             тексту (В.П.Леонтьєв).


Повідомлення Інтернет-форумів – це невеликі за обсягом завершені тексти, пов’язані між собою певними семантичними зв’язками, які реалізуються  через систему гіперпосилань. Основними ознаками текстів повідомлень Інтернет-форумів є незавершеність, відкритість, нелінійність, відсутність точного авторства, зняття протиставлення між адресантом і адресатом, об’єктивність, неоднорідність (А.М.Баранов). Незавершеність, відкритість полягають в тому,              що адресант або інші комуніканти можуть “дописати” тексти Інтернет-форумів. Нелінійність виражається в неможливості передбачити логіку адресанта щодо послідовності викладу та у відсутності в Інтернет-форумі того,що називається “початок” і “кінець”. Комуніканти анонімні, тому не існує точного авторства. Відбувається зняття протиставлення між адресантом і адресатом                  за рахунок того, що вони не лише вільно вибирають послідовність повідомлень і гіперпосилань Інтернет-форумів, але й реагують на них. Для спрощення процесу сприйняття, використовується виділення кольором. Тексти Інтернет-дискурсу також характеризуються об’єктивністю, тобто можливим є викладення  не тільки думки комунікантів, але й коментарів до них. Неоднорідність                  дозволяє сполучати різні види інформації в Інтернет-дискурсі – текст, малюнок, зображення                   в русі.


Особливістю іспаномовного Інтернет-дискурсу є те, що він являє собою інтеграцію іспанської й англійської мов. У “Звіті про світову комунікацію” за 2004 р. підтверджено панування англійської мови в цій мережі. Лише 9% користувачів від загальної кількості (72 млн.) мовців послуговуються іспанською мовою. Тому серед іспаномовних користувачів мережі Інтернет розповсюдженим є жаргон спілкування, що поєднує іспанську та англійську мови і називається espanglish / spanglish (X.Castro).


Важливу роль у іспаномовному Інтернет-дискурсі відіграє ввічливість взагалі та етикет мережі Інтернет зокрема (F.Yus). Етикет ґрунтується на базових принципах комунікації: принципі кооперації Г.Грайса і принципі ввічливості П.Браун та Дж.Ліча. Простежується загальна тенденція, яка полягає в тому, що дотримання принципів комунікації для досягнення поставлених цілей комунікантів зумовлює вибір певної стратегії й тактики побудови іспаномовних                                            Інтернет-форумів (О.С.Іссерс).


Інтернет-форум є автентичним мережевим жанром Інтернет-дискурсу (Л.Ю.Іванов), організацію якого визначають мовні й позамовні фактори, що є характерними для Інтернет-дискурсу взагалі. Ситуативна зорієнтованість Інтернет-форуму зумовлена ввічливістю, яка визначає вибір стилістичних засобів, впливаючи на його комунікативну організацію.


Основними складниками комунікативної ситуації Інтернет-форуму  є анонімні учасники (головними серед яких є адресант, адресат) й електронний канал передачі інформації. Адресант і адресат несуть у собі, з одного боку, типізовані, узагальнені риси свого народу, культури та соціального середовища, а з іншого – особистісний досвід знань, думок, оцінок. Спілкування підтримується у стилі дружніх контактів, тобто увагу не акцентовано на соціальному                      статусі людини як окремого представника суспільства (В.І.Карасик). Комуніканти абсолютно рівноправні внаслідок специфічної взаємодії в мережі Інтернет (Л.Р.Дускаєва, О.В.Протопопова). За Г.Г.Кларком та Т.Б.Карлсоном, у Інтернет-форумах ми розрізняємо такі типи адресатів: власне адресат, стосовно якого адресант уживає звертання в полі адресації та при вітанні; сторонні адресати, які є зареєстрованими учасниками; випадкові адресати, які не зареєструвалися. Особливість текстів Інтернет-форумів – наявність автора-редактора (модератора), який стежить за дотриманням етикету мережі та має право пропонувати тему для обговорення (В.П.Леонтьєв).


Кодування інформації відбувається завдяки наявності особливих графічних знаків – @ і смайликів, що компенсують відсутність візуального та слухового каналів передачі інформації. Знак @, що отримав різні назви: англійською мовою – at, іспанською – arroba (міра ваги), українською – “комерційне а”, “ед”, “песик”, “собачка”, “мавпа” використовується учасниками іспаномовних Інтернет-форумів із проблематики родинних стосунків для уникнення вживання закінчення іменників, займенників, прикметників чоловічого роду в множині на позначення осіб обох статей та при написанні електронної адреси. Смайлики передають емоційний і психофізичний стан учасників.


 


Розділ 2. “Комунікативно-прагматичні особливості побудови іспаномовного Інтернет-дискурсу з проблематики родинних стосунків. Основними факторами, що зумовлюють побудову Інтернет-дискурсу і визначають його комунікативно-прагматичні особливості, є структура гіпертексту (його семантична організація) й дейксис (особи, простору, часу, дискурсу), пов’язані з реалізацією комунікативних стратегій і тактик. Гіперпосилання і тексти повідомлень виконують функції, спрямовані на реалізацію комунікативного наміру та для досягнення прагматичної мети адресантів. Зокрема, кольорове маркування тексту Інтернет-форуму застосовують для привертання уваги учасників, психологічного впливу на адресатів, а також для економії мовленнєвих зусиль комунікантів при друкуванні повідомлення та економії часу їхнього перебування у мережі. Гіперпосилання як елемент структури Інтернет-дискурсу використовується для поєднання текстів повідомлень між собою, виступаючи засобом когезії тексту.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины