СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX СТОЛІТТЯ: КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX СТОЛІТТЯ: КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ
Альтернативное Название: Словесный образ-СИМВОЛ В АМЕРИКАНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА: КОГНИТИВНО-семиотический АСПЕКТ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Розділ 1. "Теоретико-методологічні засади дослідження семіотичного та когнітивного аспектів словесного образу-символу". У реферованій дисертації словесний образ-символ розглядається як різновид словесного образу, що досліджується у когнітивно-семіотичному ракурсі. Спираючись на запропонований І. О. Солоділовою поділ тропів на прозорі та імплікативні,   мікро- та макроконтекстуальні, динамічні та статичні, словесний образ-символ визначаємо як імплікативний, динамічний, макроконтекстуальний словесний образ, для якого характерна розщепленість референції та рівноправність вихідного значення і похідного референційного смислу. Розщепленість референції означає, що ім’я словесного образу-символу одночасно співвідноситься з певним об’єктом позамовної дійсності та якісно відмінним від нього конструктом людської свідомості, який визначається контекстом інтерпретації та фоновими знаннями читача. Рівноправність вихідного значення та похідного референційного смислу (А. В. Азбукіна) в словесному образі-символі відрізняє його від інших тропів, у яких відмічається підрядний статус денотативного значення, що, віддавши свої ознаки переносному, "ніби  вмирає  в  ньому" (Г. К. Косиков).


Як імлікативний (або креативний) троп словесний образ-символ відрізняється від прозорих у змістовому відношенні словесних образів на підставі того, що смисл, який ним виражається, не лежить на поверхні тексту,                      а тісно пов’язаний з контекстом та активізацією читацької рефлексії. Макроконтекстуальність словесного образу-символу пояснюється тим, що його зміст з’ясовується не з безпосереднього контекстуального оточення, а декодується читачем з усього тексту, сукупної образної системи автора. Словесний           образ-символ має динамічний характер, оскільки виникає внаслідок взаємодії       з іншими образами через осмислення їхніх зв’язків та відношень у тексті             (С. Г. Шурма), на відміну від статичних словесних образів, додатковий смисл яких є прив’язаним до певного текстового відрізку.


Порівняно до інших видів словесних образів, що складаються з оболонки, змісту, основи для порівняння (І. А. Річардз), буквальне значення словесного образу-символу не суперечить образному, яке завжди має імпліцитний характер. Такі словесні образи одночасно виступають засобами первинної та вторинної номінації, що зумовлює їх особливе місце у системі тропів. Метафоричний словесний образ схематично представляють як Х подібне до A, де Х – умовне позначення суб’єктної частини словесного образу, а A – об’єктної; метонімічний словесний образ як А стоїть замість Х. Структурна формула словесного     образу-символу – це А позначає А' та імплікує Х, де А та А' – об’єктна частина словесного образу, до складу якої входить образна інформація, пов'язана з А          у тексті (А'), а Х – суб’єктна. Якщо формула символу починається з позначення ним конкретного об'єкта, що сприймається наочно та символізує абстрактне поняття, то формула метафори завершується позначенням такого об'єкта            (Ю. П. Солодуб). Від метонімій словесні образи-символи відрізняються актуалізацією неоднопорядкових значень, наявністю плану узагальнення                й абстракції. В алегорії, що, як і символ, є зразком "езопівської мови" (Р. Цур), спостерігається чіткий, однозначний зв’язок між абстрактним змістом та конкретною формою, в яку він "одягається", що відображає службову функцію оболонки, штучно створеної для ілюстрації абстрактної ідеї у тексті.


 


У метафоричних та метонімічних словесних образах відбувається перехрещення та включення значень їх складників, тоді як в словесному         образі-символі має місце складання-суміщення значень та відповідних концептів           (І. А. Солоділова, Р. Цур, О. В. Шелестюк), що зумовлює шарувату структуру досліджуваного явища (рис. 1). У словесних образах-символах перетинаються різні плани реальності – фізичної, матеріальної та духовної, ідеальної. Словесні образи-символи розкривають "невимовний" досвід (Р. Цур), що не може бути виражений засобами повсякденної мови. Такі ідеї важко піддаються вербалізації, оскільки стосуються діяльності правої півкулі мозку, де інформація є дифузною, недиференційованою та глобальною (Р. Цур). 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+