МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЧЕРЕЗ КОНСТРУКЦІЮ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ АКЦІОНЕРНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЧЕРЕЗ КОНСТРУКЦІЮ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Проблема статутного капіталу акціонерного товариства не є новою у вітчизняній правовій науці. До неї зверталося багато вчених, які досліджували проблеми акціонерного права. Цим питанням були присвячені численні наукові праці дореволюційних учених – А. І. Камінки, В. Ю. Вольфа та ін. Серед сучасних науковців значний внесок у розвиток концепції статутного капіталу зробили такі вітчизняні правознавці, як О.Р. Кібенко,  В.М. Кравчук, І.В. Спасибо-Фатєєва, а також зарубіжні правники – В.В. Долинська, Д.В. Ломакін, Т.В. Кашаніна та ін. Окремо треба назвати дисертаційну роботу О.С. Янкової «Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій» (Донецьк, 2000 р.). Утім, і на сьогодні статутний капітал акціонерних товариств все ще залишається недостатньо вивченим правовим інструментом у господарському праві України. На даний час не існує жодної праці, яка була б присвячена досконалому аналізу статутного капіталу саме акціонерних товариств. Крім того, багато наукових робіт ґрунтується на законодавчому матеріалі, що існував до прийняття нового Цивільного й Господарського кодексів України. На сучасному етапі розвитку економіки, пов’язаному з процесами глобалізації, вкрай необхідний оновлений підхід до інституту статутного капіталу і зміни існуючої концепції. 

Прокредиторська концепція статутного капіталу, закладена у вітчизняне законодавство, не є виправданою. По-перше, захист кредиторів за допомогою статутного капіталу не є належним та ефективним, тому законодавець має шукати інші, альтернативні механізми захисту їх інтересів. По-друге, суворі обмеження, покладені доктриною підтримання капіталу, негативно впливають на ступінь заінтересованості інвесторів у фінансуванні акціонерної форми господарювання. Недосконалість чинного українського законодавства, що регулює питання формування та зміни статутного капіталу акціонерних товариств, стримує їх розвиток. Правова невизначеність часто є причиною пасивності потенційних інвесторів, негативно відбивається на економіці всієї країни в цілому. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає істотного перегляду й модернізації правил щодо статутного капіталу, вироблених століттями.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрямок дисертаційного дослідження обрано згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого в рамках комплексної цільової програми «Удосконалення правового механізму державного впливу на ринкові відносини (публічно-правові та приватноправові аспекти)». Номер державної реєстрації – № 0186.0.070869.

Тему дисертації обговорено на засіданні кафедри господарського права й затверджено Вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 17 грудня 2004 р. (протокол № 5).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины