ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ (на матеріалі інтернет-джерел з питань імміграції)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ (на матеріалі інтернет-джерел з питань імміграції)
Альтернативное Название: Лингвальные средства выражения этнических предубеждений В политическом дискурсе британских консерваторов (на материале интернет-источников по вопросам иммиграции)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, сформульовано мету та завдання роботи, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито його новизну, теоретичне та практичне значення отриманих результатів.


Розділ 1. "Етнічні упередження як дискурсно релевантне явище". Природним середовищем конструювання та репродукування етнічних упереджень є дискурс як розумово-комунікативна діяльність індивідів і невід’ємний компонент їх соціальної взаємодії. Дослідженню етнічних  упереджень  у  лінгвістиці  передував  ряд  соціально-психологічних  розвідок цього явища, зумовлений розквітом гуманітарних наук про людину в  XX  столітті.


Характеризуючи  етнічні   упередження  як  явище  афективне,  дослідники співвідносили його з негативними соціальними установками (І. С. Кон, Р. Крачфілд, Д. Креч). Розроблення теорії установок, що здійснювалося  в  соціальній психології в  середині минулого  століття, виявлення їх структури та безпосередніх складників надало можливість науковцям з’ясувати соціально-психологічну сутність явища етнічних  упереджень.


Починаючи з 80-х років XX століття, етнічні упередження  розглядаються вже  як  певним  чином  організовані когнітивні структури, що формуються на основі поглядів, уявлень, переконань, стереотипів, цінностей людини як представника  певної  етносоціальної  групи /             спільноти (Р. Водак, Т. ван Дейк, М. Різель, Дж. Смізерман-Дональдсон). На думку                                      Т. ван Дейка, етнічні упередження породжуються в сучасних мультинаціональних  суспільствах відносинами домінування та влади, а також ідеологією етноцентризму (Т. ван Дейк). Етноцентризм є системою ціннісних уявлень і переконань певного етносу, згідно з якими представники чужих націй сприймаються та оцінюються з позицій власної етнічної                                          групи (П. І. Гнатенко, В. І. Павленко). Етноцентричні уявлення індивідів полягають не лише в завищенні оцінки своєї етнічної групи, але й у негативному та стереотипному сприйнятті інших груп.


Оскільки етнічні упередження базуються на гетеростереотипах і являють собою оцінні, зазвичай, негативні судження однієї етнічної  групи про інші (А. І. Єгорова) та є ідеологічними конструктами, що віддзеркалюють систему етноцентричних переконань представників                   певного етносу, ми вважаємо, що структура етнічних упереджень містить                    стереотипний (гетеростереотипи), оцінний (негативна оцінка) та ідеологічний (ідеологія етноцентризму) компоненти. У реферованій дисертаційній роботі етнічні упередження розглядаються як гетеростереотипізовані оцінні ідеологічні конструкти, що актуалізуються  в  процесах  комунікації  за  допомогою  мовних  засобів.


Політичний дискурс британських консерваторів з питань імміграції є різновидом інституційної комунікації, спрямованим на критику імміграційної політики лейбористів та формування негативних і стереотипних уявлень  широкого загалу про іноземців. Головним  фактором,  що визначає  тематичну  організацію  цього  дискурсу, є мотивація  адресата,  виявлення  тих  проблем, які виникають у британців у зв’язку з прибуттям  чужинців  до    країни.   Основними   темами,   до   яких   звертаються   представники консервативної  партії   у   своєму   політичному  мовленні,  є:  нелегальна імміграція й економічні іммігранти; соціальні проблеми, пов’язані з інтеграцією та  натуралізацією  іммігрантів;  демографічні  зміни  суспільства; іммігранти  країн  неєвропейського   світу;  тероризм;  міжетнічні  відносини; злочинність  (Дж. Еліот, А. Флерас). Саме при обговоренні цих питань консерватори демонструють упередженість щодо чужоземців.


Оскільки зазначений дискурс є різновидом інституційного спілкування, використання мовних знаків регулюється в ньому соціальними конвенціями та нормами. З одного боку, ситуація непрямої референції  щодо  іноземців  дає підстави політикам висловлювати упереджені й  етноцентричні   погляди,   звертаючись  до  реального адресата  –  британської  нації. З  іншого, інституційна форма спілкування  вимагає  від  консерваторів дотримання принципів політичної коректності. Застосування політично коректних етнонімів – офіційних назв націй і народностей не є свідченням толерантного та неупередженого ставлення представників консервативної партії до чужоземців. Поряд із політично коректними номінаціями вони використовують негативно-оцінні одиниці на позначення іммігрантів.


Дискурс британських консерваторів з питань імміграції є різновидом ідеологічного дискурсу, що екплікує упереджені й етноцентричні уявлення та переконання політиків                     про представників своєї та чужих націй. Структурно-семантична та стратегічна організація зазначеного політичного дискурсу слугує індикатором його ідеологічної спрямованості. Фокусом уваги будь-якого ідеологічного дискурсу є характеристика поляризованих соціальних                             груп  (Т. ван Дейк). Спрямований на їх ідентифікацію та протиставлення, цей дискурс спирається на ряд бінарних опозицій та апелює до системи цінностей тієї або іншої соціальної групи.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины