СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ ОСУДУ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)Название:
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСЛОВЛЕНЬ ОСУДУ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)
Альтернативное Название: СТРУКТУРНО-семантические и коммуникативно-прагматические особенности высказываний ОСУЖДЕНИЯ (на материале англоязычного художественного дискурса)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність і наукову новизну роботи, сформульовано її мету і завдання, визначено об’єкт, предмет, матеріал та методологічний апарат дослідження, теоретичне й практичне значення отриманих результатів, вказано на зв’язок теми дисертації з науковою проблематикою кафедри, наведено дані щодо апробації результатів, зазначено кількість публікацій, які відображають особистий внесок дисертанта, викладено положення, що виносяться на захист.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины