ВЕРБАЛЬНІ ФОРМУЛИ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ: ПРАГМАСЕМАНТИЧНИЙ І ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ВЕРБАЛЬНІ ФОРМУЛИ ПОБАЖАНЬ У РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ: ПРАГМАСЕМАНТИЧНИЙ І ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ
Альтернативное Название: ВЕРБАЛЬНЫЕ ФОРМУЛЫ ПОЖЕЛАНИЙ В ризноструктурних ЯЗЫКАХ: Прагмасемантични И Лингвокультурологические АСПЕКТЫ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, визначено завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну дисертації, методи дослідження, охарактеризовано фактичний матеріал, теоретичне й практичне значення здобутих результатів, указано форми апробації та структуру роботи.


У першому розділі “Прагмасемантичні та лінгвокультурологічні засади вивчення вербальних формул побажань у різноструктурних мовах” визначено характер співвідношення слова та висловлення як вербальних формул побажань, з’ясовано їхні прагмасемантичні особливості як мовленнєвих актів та лінгвокультурну специфіку як фольклорних текстів; розроблено методику зіставлення вербальних формул побажань у різноструктурних мовах.


У сучасній лінгвістиці існує два підходи до розгляду побажань: лінгвопрагматичний, представники якого розглядають побажання як вид мовленнєвої діяльності, позначений ілокутивною інтенцією і зорієнтований на бажаний перлокутивний ефект (Н. Баландіна, М. Гусаренко, Н. Мекко,
A. Chudzik) та лінгвокультурологічний, де об’єкт дослідження становлять малі форми фольклору, в яких закодовано сакралізовані смисли, характерні для певних обрядодій (Т. Агапкіна, Л. Виноградова, Н. Головіна, В. Жайворонок, О. Тищенко, С. Толстая, М. Толстой, K. Briggs, A. Engelking, C. Jobes, L. Lockhart).


У дисертаційному дослідженні пропонується поєднання двох підходів до вивчення вербальних формул побажань (далі ВФП), які є: по-перше, ілокутивно-вмотивованими одиницями, що реалізуються через елементи зовнішньої і внутрішньої прагматики та визначаються як оптативно-директивні експресиви; по-друге, структурно-стійкими, стереотипними, закодованими одиницями, яким властива колективна культурна пам’ять певних етнолінгвоспільнот.
 


Оптативно-директивні експресиви – це вербальні формули із позитивною / негативною оцінною семантикою бажальності, яка на формальному рівні виражається через наказовий та умовний (спонукальний, бажальний) способи дієслівно-дейктичних конструкцій. Останні розмежовуються на 1) директиви – за наявності об’єкта апеляції (англ. Go to blazes (V (inf) + S (nom); укр. Дай Боже (Бог) здоров’я (V (imp) + S (nom) + S (acc)), болг. Иди на оня свет (V (imp) + Prаep + S (nom), ч. Jdi na horoucí horu (V (imp) + Praep + S (loc)); 2) оптативні директиви – з опосередкованим значенням апелятивності (англ. May the good saints protect you (V (aux) + Adj + S + V (inf)) + Pron (acc)), укр. Бодай тебе взяла завійниця (Part + Pron + V (imp) + N (nom), болг. Господ ум и разум да ти даде (S (nom) + S (nom) + S (nom) + Part + Pron + V (imp)), ч. Bodejž ti psi hudlí (Part + Pron (dat) + S (nom) + V (imp)) та 3) власне оптативи, що позбавлені семантики апелятивності, оскільки ґрунтуються на інтенції мовця до самого себе або до неозначених осіб (англ. Evil, death short life (S (nom) + S (nom) + Adj + S (nom), укр. Аби-с весела, як весна, багата як осінь (Part + Adj + S (nom) + Adj + S (nom)), болг. На онай свет (Praep + Adj + S (nom), ч. Červa v duši do skonání (S (gen) + Praep + S (loc) + Praep + Adv) (табл. 1, стор. 6).


У дослідженні підготовлено теоретико-методологічну базу вивчення ВФП з позицій комунікативної прагмасемантики та лінгвокультурології. Ці підходи дають змогу розглядати такі одиниці крізь призму теорії мовленнєвих актів та реконструювати первісне значення благо- / злопобажань у зіставлюваних лінгвокультурах.


Зіставлення англійських, українських, болгарських та чеських ВФП здійснювалося за такою методикою. На першому етапі було визначено зовнішню прагматику вербальних формул побажань як оптативно-директивних мовленнєвих актів (директиви, оптативні директиви, оптативи). На другому етапі здійснювалося зіставлення внутрішньої прагматики оптативних директивів, що мають експресивно-оцінну семантику, на основі якої розрізняються як благо- / злопобажання. На третьому етапі експресиви благо- / злопобажання проаналізовано за семантичними опозиціями і символічними архетипами. Останній етап спрямовувався на виявлення спільних / відмінних мотиваційних сфер та аломотивів вербальних формул побажань в англійській, українській, болгарській та чеській мовах.


 


У другому розділі “Прагмасемантична характеристика вербальних формул побажань у різноструктурних мовах” проаналізовано структуру зовнішньої прагматики вербальних формул побажань в англійській, українській, болгарській та чеській мовах, виявлено їхні ілокутивні складники та визначено роль архетипної символіки благо- / злопобажань з урахуванням семантичних опозицій.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины