НОМІНАТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ ПАРЦЕЛЯЦІЇ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
НОМІНАТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ ПАРЦЕЛЯЦІЇ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ
Альтернативное Название: Номинативные и коммуникативные аспекты Парцелляция В современном немецком языке
Тип: Автореферат
Краткое содержание:
У першому розділі “Парцеляція в контексті аспектологічної пробле­матики речення” розглядаються місце і роль парцеляції в контексті аспекто­логії синтаксису шляхом її аналізу в параметрах єдності та дискретності речен­нєвого цілого, обґрунтовуються теоретико-методологічні засади дослідження. Тут доводиться синкретична природа парцеляції як феномену, в якому перехре­щуються ознаки роз’єднання та приєднання, окреслюється системна організація ПР та описується їх номінативно-типологічний потенціал.

У синтаксичних студіях феномен “речення” розуміється як складний мов­ний знак, в якому взаємодіють два рівня – номінативний і комунікативний (Н.М. Арват, Н.Д. Арутюнова, І.Р. Вихованець, М.В. Всеволодова, А.П. Заг­нітко, В.В. Козловський, Н.М. Корбозерова, Г.Г. Почепцов, О.М. Старикова та ін.). Перший поєднує в собі формально-граматичний і семантико-синтаксичний аспекти, другий – функціонально-комунікативний. Їх врахування дозволяє вва­жати парцеляцію явищем когнітивно-дискурсивного порядку.


Парцеляція розглядається у традиційних і новітніх лінгвістичних студіях як синтаксична універсалія мовлення (В.В. Бабайцева, Ю.В. Ванніков, О.О. Се­ліванова, Я.Г. Тестелець), яка базується на розділенні цілісного речення (холо­німу) на декілька ізольованих висловлень, що відокремлюються один від одно­го графічно і просодично. Так, підкреслені елементи в (1) Wir fahren ans Meer. Morgen, wenn es hell wird /M. Frisch/ уособлюють частину складного речення – головного (Wir fahren morgen ans Meer) і підрядного (wenn es hell wird). За ін­ших умов воно б виглядало як узуальне (1а) Wir fahren morgen ans Meer, wenn es hell wird або як іншим чином парцельоване речення (1б) Wir fahren morgen ans Meer. Wenn es hell wird; (1в) Wir fahren ans Meer, wenn es hell wird. Morgen.


 


Структурно-семантичний інваріант парцелятивного “порушення” реченнє­вого цілого унаочнено на рис. 1, із якого випливає, що таке ціле розпадається на дві парцели: партонім-1 (базова частина) – конструкція, що втілює структурно домінуюче, матричне предикативне утворення (Wir fahren ans Meer), і парто­нім-2 (парцелят) – конструкція, що реалізує структурно залежне предикативне (1, 1б) або другопредикативне (1в) утворення. Отже, парцельоване речення ста­новить собою двокомпонентну конструкцію, що складається із автосемантичної базової (БЧ) та синсемантичної парцельованої (ПЧ) частин. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины