ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Альтернативное Название: Теоретико-методические основы геоинформационного картографирования ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УКРАИНЫ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі "Картографо-географічний аналіз стану вивчення лісового господарства України і світу" досліджується лісове господарство України як об’єкт картографування, історія його розвитку та історичний досвід картографування.


Лісове господарство - це складова суспільного виробництва, яка здійснює вирощування, збереження, використання, відтворення, захист і охорону лісів, а також займається їх обліком, підвищенням продуктивності й поліпшенням корисних функцій. Історія розвитку об’єкта картографування триває кілька сот років і характеризується постійним нарощуванням наукового й технологічного потенціалу з одного боку та поступовим погіршенням екостану лісів з іншого.


Галузеву структуру лісового господарства складають: лісовпорядкування (інвентаризація лісових ресурсів, створення географічного каркасу господарства, визначення господарських заходів), лісоексплуатація (заготівля деревини та недеревної продукції, побічне лісокористування), лісовідтворення (відновлення та розведення лісів), охорона лісів (захист лісу від шкідників і хвороб, протипожежна охорона, збереження біорізноманіття лісів). Окремо виділяються лісові ресурси, які є сировинною базою лісового господарства (лісовий фонд, деревні та недеревні ресурси), крім того виконують екосередовищну, соціальну, господарсько-екологічну функції в суспільстві (що має вираження у поділі лісів на групи та категорії захисності).


Лісове господарство має розгалужену управлінсько-функціональну структуру, до якої включаються підприємства різних типів і різного відомчого підпорядкування. Більше половини лісового фонду знаходиться у віданні підприємств Державного комітету лісового господарства України. Просторова структура об’єкта картографування охоплює всю Україну, вона має кілька ієрархічних рівнів організації – лісництва, лісогосподарські підприємства, обласні лісогосподарські об’єднання. Особливості організації об’єкта мають безпосередній вплив на розробку системи показників картографування лісового господарства та на формування складу тематичних груп карт.


Історичний доробок картографування лісів та лісового господарства складається з окремих карт і атласів лісів та лісового господарства (слід виділити Лісогосподарський статистичний атлас Європейської Росії П.Н. Верехи 1873 року видання та Атлас із лісової статистики Н. Каришева 1885 року, Лісовий і мисливський атлас Чехії 1955 р., Атлас лісів СРСР 1978 р.), карт лісогосподарської тематики у складі комплексних атласів, наукових розробок із атласного картографування лісового господарства (М.А. Цвєтков, В.І. Алексєєв, А.С. Шейнгауз, Є.М. Калашніков, О.І. Шаблій, О.В. Соколов), спеціалізованого внутрішньогалузевого картографування, науково-практичних досліджень щодо впровадження ГІС-технологій до створення спеціалізованих карт лісового господарства (дослідження спеціалістів УкрНДІЛГА). Триває розробка карт лісогосподарської тематики для Національного атласу України.


Ретроспективний аналіз досвіду картографування лісового господарства виявив два основних підходи: лісівничо-виробничий, спрямований на виготовлення карт, картосхем і планів лісовпорядкування для потреб лісогосподарського виробництва, та географічний, що створює карти широкого призначення. З кінця 1990-х років в Україні (в економічно розвинутих країнах – із кінця   1980-х) почав розвиватися новий, геоінформаційний підхід до лісогосподарського картографування. Він покликаний оптимізувати інформаційний обмін між виробниками та споживачами картографічної інформації щодо лісового господарства і створити єдину спеціалізовану геоінформаційну систему лісового господарства, основним призначенням якої є картографічне моделювання і ГІС-аналіз. Поштовхом до його становлення стало впровадження геоінформаційних технологій у практику географічного картоукладання та праці з розробки спеціалізованої ГІС для лісовпорядкування і менеджменту лісового господарства.


У другому розділі "Теоретико-методологічні основи розробки карт лісового господарства України" висвітлені теоретико-методологічні та методичні основи геоінформаційного картографування лісового господарства.


Картографування лісового господарства базується на теорії картографічного образу і картографічної інформації, на теорії і методах геоінформаційного картографування як системи автоматизованого створення і використання карт на основі ГІС та баз картографічних даних і знань. Методологічний апарат дослідження базується на застосуванні загальнонаукових методів і підходів (системний, моделювання, інформаційний, кібернетичний), методології наук про Землю, методів географії та географічної картографії, економіки, статистики. Використана методологічна система сучасної географічної картографії, розроблена в працях О.Ф. Асланікашвілі, М.М. Баранського, О.М. Берлянта, М.К. Бочарова, Я.І. Жупанського, А.П. Золовського, Т.І. Козаченко, О.В. Кошкарьова, І.Ю. Левицького, І.К. Лур’є, О.О. Лютого, Г.О. Пархоменко, А.І. Преображенського, Л.Г. Руденка, К.О. Саліщева, С.М. Сербенюка, Р.І. Сосси, В.Б. Сочави, В.С. Тікунова та інших науковців.


Геоінформаційне картографування лісового господарства України є окремим проявом геоінформаційної концепції картографування за О.М. Берлянтом. Його сутність полягає у інформаційно-картографічному моделюванні на базі спеціалізованої ГІС і наступному ГІС-аналізі просторового розподілу основних характеристик його розміщення, структури, функціонування і взаємозв'язків між компонентами.


 


Методологічною основою дослідження є системний підхід. Розглянуто застосування принципів системного картографування відповідно до особливостей обраного об’єкта картографування. Системний підхід передбачає виділення компонентної, просторової та організаційно-функціональної структур об’єкта, які можуть досліджуватися за допомогою системи різних моделей (структурно-графічних, джерелознавчих, інформаційних, картографічних).

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины