ТЕКСТОВА ВАРІАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОЇ ЛІРИКО-ЕПІЧНОЇ ПОЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕМ КІНЦЯ ХVIII – СЕРЕДИНИ ХХ СТ.)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ТЕКСТОВА ВАРІАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОЇ ЛІРИКО-ЕПІЧНОЇ ПОЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕМ КІНЦЯ ХVIII – СЕРЕДИНИ ХХ СТ.)
Альтернативное Название: ТЕКСТОВАЯ вариативность англоязычной ЛИРИКО-эпической поэмы (На материале британской и американской ПЭВМ КОНЦА ХVIII - середины ХХ в.)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

         Розділ 1. Типологічна варіативність і концептуальний простір текстів лірико-епічної поеми    


          Досліджено варіативність функціонування лінгвістичних одиниць у текстах англомовної ЛЕП з урахуванням соціально-культурологічних і контекстно зумовлених особливостей використання номінативних одиниць, що вербалізують базові концепти мовної картини поем, розглянуто особливості ліричної та епічної поем, внаслідок взаємопроникненню яких утворилася лірико-епічна поема. У Розділі 1 подається графічне зображення базових концептів, відповідною таблицею проілюстровано особливості актуалізації концепта Love. Схемами узагальнено результати порівняльного аналізу мовних особливостей тексту ліричної та епічної поем окремо, а також мовних особливостей, які виникнуть в результаті зчеплення (дифузії) обох жанрів у ЛЕП, і визначено напрями лексико-синтаксичного та лінгвостилістичного аналізу.


          ЛЕП притаманні просодійні елементи ритму, рими, метра. Алітерація, асонанс, дисонанс необхідні для створення образності на фоностилістичному рівні. Перелічені засоби сприяють інтонаційно-мелодійній оформленості  ліричної поеми та створенню постійного ритмічно-музичного фону розміреного вірша в епічній поемі.


Співвідношення морфологічних класів (кількість іменників порівняно з кількістю дієслів) характеризує статичність-динамічність тексту. Жанр ЛЕП характеризується статичністю, оскільки і в ліричній, і в епічній поемах на перше місце виходять або опис світу, або висловлювання точки зору ліричного суб’єкта, або картини, які фіксують один момент з життя героя, або панорамні. Включені в тексти епічної поеми портрети, характеристики, діалоги, монологи, пейзажі, жести, міміка характеризують її як статичну. Виправданим є вживання абстрактних іменників, оскільки вони додають ліричних ознак об’єктивному опису зовнішнього світу та епічних панорамним картинам. На особливу увагу заслуговують іменники та займенники, написані  з великої літери, в тому числі власні назви, як  графічно марковані, а також іншомовні слова. Описовість тексту  властива як епічній, так і ліричній поемам, зумовлює аналіз прикметників і прислівників.  Суб’єктивізм в оцінці подій, властивий ліричній поемі, підтверджується вживанням особових займенників (особливо займенника “I”).


 Вивчення тропів та емоційно забарвленої лексики, які характерні і ліричній, і епічній поемам, виявляє емоційні та експресивні властивості ЛЕП. Наприклад, повтор притаманний епічній поемі, оскільки класичний епічний сюжет базується на триразовому повторі дії.


 На синтактико-стилістичному рівні досліджено складні (сурядні та підрядні) типи речень,  що характерні для статичного та описового текстів; окличні та риторично-питальні як експресивно/емоційно марковані; а також наказові речення, прямі чи абстрактні звертання, вжиті в монологах та діалогах епічного плану, які сприяють вираженню суб’єктивної точки зору ліричного героя.


 


          Часова форма Present Indefinite відзначає тексти ліричної і епічної поем. Ліричний герой усвідомлює себе в певному абстрактному часі, і тому саме Present Indefinite є характерним для ліричної поеми. В епічному ключі Present Indefinite домінує при створенні картин, портретів, характеристик. Ця часова форма найчастіше вживається в прямих звертаннях, у риторичних питаннях, у діалогах і монологах епічного плану. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+