АНГЛИЙСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ (ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
АНГЛИЙСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ (ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)
Альтернативное Название: АНГЛІЙСЬКІ ПРИКМЕТНИКИ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ (ПАРАДИГМАТИЧНИЙ ТА СИНТАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У першому розділі узагальнюються теоретичні питання, пов'язані з вивченням картини світу (термін Л. Вітгенштейна) як лінгвістичної проблеми, досліджується її місце, а також способи експлікації в мовній картині світу. Картина світу, що відображена у свідомості людини, закріплена і реалізована у своєрідній матеріальній формі  – мові, яка виконує функцію об'єктивації індивідуальної людської свідомості і є її звуковою книгою (Г.В. Колшанський). Розвиваючи тезу В. Гумбольдта про те, що кожна мова є своєрідним баченням світу, і спираючись на дослідження Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнової, А.Д. Бєлової, А.Е. Левицького, Л.М. Пелепейченко, Н.І. Сукаленко, С.Г. Тер-Мінасової, ми вважаємо, що відображення кожною конкретною мовою картини світу подібне дитячому калейдоскопу: набір складових фрагментів мозаїки той самий, а зображення залежить від того, в яку картинку склалися елементи іграшки.


При вивченні лексичного значення слова за основу береться польова концепція, запропонована І.А. Стерніним, Є.М. Верещагіним та В.Г. Костомаровим, а також теорія  макрокомпонентної структури лексичного значення Л.М. Пелепейченко. Відповідно до цієї теорії значення слова містить у собі три блоки макрокомпонентів, які надають інформацію екстралінгвального плану (денотативно-сигніфікативний та конотативний макрокомпоненти), лінгвального плану (граматичний макрокомпонент)  і зв'язку між цими факторами (соціолінгвістичний макрокомпонент).


 


Лексико-семантична група “англійські прикметники волевиявлення”, що виділяється на основі спільності семантики,  є фрагментом мовної картини світу і побудована за принципом поля. Встановлено, що лексико-семантичне поле (ЛСП) “англійські прикметники волевиявлення” являє собою розгалужену структуру, яка складається, у свою чергу, з 11 мікрополів, виділених на основі спільності  родової денотативно-сигніфікативної семи (повний перелік мікрополів поданий на сторінці 4 автореферату). Подальша градація в ЛСГ відбувається за спільністю видової денотативно-сигніфікативної семи, а також за спільністю раціональної оцінки. Значення, в яких основним є денотативно-сигніфікативний компонент, виконують номінативну функцію, значення, у яких переважає конотативний компонент, виконують експресивну, емоційну або образну функцію. Виділяється група ключових слів, що безпосередньо належать до ядра лексико-семантичного поля “англійські прикметники волевиявлення”. Особливістю ядерних слів є широта їх значень. В структурі цих слів представлено всі семи, властиві значенням ядерних слів лексико-семантичної групи. Прикметники  групи, яка досліджується, виконують номінативну, номінативно-оцінну й конотативно-характеризуючу функції. Характерно, що серед слів, які позначають негативні вольові якості, переважають слова з номінативно-оцінною та конотативно-характеризуючою функціями. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины