ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследоваие)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследоваие)
Альтернативное Название: ФОНЕТИЧНА СТРУКТУРА СЛОВА І ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РОЗВИТКУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження)
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обґрунтовуються вибір теми, її актуальність, дається формулювання мети і завдань роботи, її теоретична і практична цінність, вказуються методи і наукова новизна дослідження.


У першому розділі, „Фонотактика слова і діахронія”, розглянуто одиниці мови і причини їх зміни, а також проведено критичний аналіз теоретичних робіт, пов'язаних безпосередньо з фонетичною структурою слова і її зміною в діахронії. Детально описуються матеріал і методи дослідження.


Аналіз наукової літератури дав змогу відзначити, що зміна мовної одиниці піддається впливу багатьох чинників. Серед них, на нашу думку, на перше місце необхідно поставити внутрішні причини, що впливають на зміну всієї системи мови. Зміни відбуваються на всіх рівнях, де діють перш за все семантичний і граматичний фактори. Проте має місце і фонетичний вплив на утворення звуків і видозміну слова. У полі нашого аналізу знаходиться саме фонетична структура слова й особливості її зміни в німецькій мові.


У розділі відзначено, що в науковій літературі, як правило, не розглядалася діахронія слова в цілому, а вивчалися лише окремі його складові.


Аналіз вітчизняних і зарубіжних праць з еволюції структури слова і окремих його частин показав, що при вивченні фонотактики слова важливим є не тільки встановлення інвентаря фонем і їх варіативності в різних фонетичних позиціях, а й динаміки зміни одиниць фонетичної системи. Це обумовлено тим, що зміни звукового оформлення слова чи його частин відбуваються в тісній залежності їх реалізації від зміни граматичного та лексичного значень слова в ході розвитку мови.


У підрозділі 1.3 детально описуються матеріал та методи дослідження. У ході вивчення структури слова і її складових була використана комплексна методика. Такий підхід, який включає в себе аналіз просторово-часових характеристик системи, що еволюціонує, дозволяє реконструювати послідовні зміни даної системи в часі. Методика базується на загальнонаукових принципах розвитку, причинності, детермінізму і загального зв'язку.


Другий розділ, „Односкладове слово в різні періоди розвитку мови”, присвячений аналізу фонетичної структури односкладового слова в давньо-, середньо- і ранньонововерхньонімецькій мові, а також принципів фонетичної побудови початку і кінця слова. Приголосні та їх сполучення зіставляються в ініціальній і фінальній позиціях. 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины