ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми дослідження. Перебудова економіки України супроводжується процесами реформування відносин власності, формування та розвитку повноцінного, ефективно діючого ринку цінних паперів (далі – РЦП), який є багатоаспектною соціально-економічною системою, тісно пов’язаною з іншими сферами суспільного життя. Одним із основних інститутів такої системи є професійні учасники РЦП, які мають особливий статус, що пояснюється  специфікою виконуваних ними функцій.

Спостерігаючи динамічні процеси на РЦП, варто звернути увагу на те, що більшість основних понять у цій сфері взагалі не визначена у законодавстві, або відсутня їх уніфікація. Щодо деяких з них не сформульована і наукова точка зору. Збільшення відставання законодавства від практики господарювання на РЦП може стати основним гальмівним чинником у формуванні дієвого, ефективного ринку та забезпеченні інтеграції з ринками Європейського Союзу (далі – ЄС).

Проблема оцінки правового становища професійних учасників РЦП є новою у вітчизняній літературі, оскільки дослідники, зокрема, В.В. Колесник, В.С.Торкановський, Ю.М. Лисєнков, Н.В. Фетюхіна, О.Г. Мендул, І.А. Шевчук, Ю.Є. Петруня у своїх роботах торкаються лише загальної характеристики правового статусу учасників РЦП.

Окремі аспекти правового становища професійних учасників РЦП залишаються недослідженими у правовій науці України. Так, питання створення професійних учасників РЦП Н.С. Кузнєцова та І.Р. Назарчук розглядали з загальних позицій, залишаючи поза увагою спірні питання набуття професійним учасником РЦП відповідного статусу та прав юридичної особи. Російські вчені Ж.А. Іонова, В.С. Мартем’янов досліджували теоретичні положення легітимації господарюючих суб’єктів в цілому. Проблема визначення понять фондової біржі та торговельно-інформаційної системи (далі – ТІС) розглядалася частково. Зокрема, Г.Остапович визначала фондову біржу та ТІС з позицій саморегулівних організацій (далі - СРО), О. Чуркін характеризував фондову біржу в системі цивільних правовідносин.

Вибір теми дисертації визначається також тим, що в українській юридичній науці комплексні дослідження правового становища професійних учасників РЦП не здійснювалися. Зокрема, залишилися поза увагою науковців поняття, ознаки та класифікація професійних учасників РЦП; особливості ліцензування професійної діяльності на РЦП; права та обов’язки професійних учасників РЦП; види відповідальності за порушення вимог чинного законодавства про професійну діяльність на РЦП, у тому числі господарсько-правова відповідальність професійних учасників РЦП. Недостатньо досліджені принципи та форми державного регулювання професійної діяльності на РЦП, а також господарські зобов’язання за участю професійних учасників РЦП.

Вищезазначені обставини визначають актуальність і практичну доцільність проведення комплексного дослідження за темою дисертації для науки господарського права.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано згідно з держбюджетною науково-дослідною темою юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Формування механізму реалізації та захисту прав та свобод громадян України” (номер теми: 01-БФ-042-01; номер державної реєстрації: 019 U007725 – 2001-2004 роки).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины