АНАЛИТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ РУСЛА ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА  

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
АНАЛИТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ РУСЛА ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА  
Альтернативное Название: АНАЛІТИЧНА АНАТОМІЯ РУСЛА ВІНЦЕВИХ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Матеріал і методи дослідження. Дослідження внутрішньоорганного артеріального русла серця (ВАРС) проведено на секційному матеріалі 32 людей, отриманих під час аутопсії в бюро  судово-медичної експертизи УОЗ Донецької обласної державної адміністрації та на коронарографічному дослідженні 84 пацієнтів відділення рентгеноендоваскулярної хірургії Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В. К. Гусака АМН України, які, за даними обстеження, не мали окклюзійно-стенотичних уражень вінцевих артерій і математичної моделі (ММ) ВАРС людини. Були вивчені 32 корозійні препарати ВАРС (32 особи віком від 36 до 74  років: 2-го періоду зрілого віку  –  20 і похилого віку – 12; 16 чоловіків і 16 жінок) і 168 коронарограм (84 особи віком від 37 до 74 років: 2-го періоду зрілого віку  – 57 осіб, похилого віку – 27 осіб; 44 чоловіка і 40 жінок). Комісія з питань біоетики Інституту невідкладної і відновної хірургії  ім. В. К. Гусака АМН України (протокол №6\1 від 11.06.2008 р.), розглянувши  матеріали  дисертації,  встановилащо дослідження виконані  відповідно до основних положень GCP (1996), Конвенції ради Європи про права людини та біомедицини (від 04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення наукових медичних досліджень за участю людини (1964-2000) і наказу МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р..


Для отримання репрезентативної вибірки користувалися методикою багатоетапної гніздової вибірки. Як методи математичного планування оптимального обсягу досліджень використовували дисперсійний аналіз (Г. Г. Автандилов, 2002), а також вирішували протилежне завдання визначення вірогідних границь медіани             (Ю. Є. Лях, 2007). Корозійні препарати ВАРС виготовляли та вимірювали відповідно до відомих методик  (Т. А. Фоминых, 2005;      О. К. Зенин, 2005). Морфометрію коронарограм проводили за допомогою ліцензійної комп'ютерної  програми  Quantcor на апараті Angiostar фірми Siemens відповідно   до   прикладених   до   приладу   інструкцій. На  початку  дослідження ВАРС уявляли як сукупність артеріальних сегментів. Для її характеристики на підставі отриманих даних визначали: Gr – номер генерації – порядковий номер новоутвореної групи артерій, до якої відноситься даний сегмент, при цьому під «артерією» мали на увазі лінійну конструкцію, що складається з дочірніх сегментів з найбільшим внутрішнім діаметром; i – рівень розгалуження –  порядковий номер новоутвореного ряду артеріальних сегментів; D  – діаметр материнського сегмента (мм); dmax – діаметр дочірньої гілки, що має найбільше значення (мм); dmin – діаметр дочірньої гілки, що має найменше значення (мм); L – довжина сегмента (мм), відстань між найближчими розгалуженнями; CM – кількість знов утворених  сегментів; FF=D/L – фактор форми;    K=dmin/D – коефіцієнт розподілу; K1=dmax/dmin – коефіцієнт симетрії. У подальшому ВАРС розглядали як конструкцію, що складається з артеріальних дихотомій, кожна з яких включає три сегменти: стовбур (материнський сегмент) і дві гілки (дочірні сегменти), а також точку з'єднання. Визначали:  Gr – номер генерації;  i – порядковий номер рівня розгалуження; D – діаметр материнського сегмента (мм); dmax – діаметр найбільшої дочірньої гілки (мм); dmin – діаметр найменшої дочірньої гілки (мм); L – довжина сегмента – відстань між найближчими розгалуженнями (мм); FF1=L/R – фактор форми (length-to-radius ratio), дорівнює відношенню довжини судини до її радіуса; h – коефіцієнт розгалуження (area ratio) з рівняння: h=(dmax2+dmin2)/D2; g – коефіцієнт асиметрії (asymmetry ratio) з рівняння  g=(dmin/dmax)2. Статистична обробка включала обчислення основних показників розподілу випадкових величин. Характер їх розподілу оцінювався візуально на гістограмах, а також з використанням статистичних критеріїв. Якщо розподіл величин досліджуваних показників не відрізнявся від нормального закону, використовували параметричні статистичні методи, а якщо відрізнявся, то використовували непараметричні методи. Використовували ліцензійні пакети  прикладних статистичних програм – STATISTICA 5.11, Microsoft EXEL 6.0 і MedStat. Моделювання ВАРС здійснювали за допомогою оригінальної ММ і створеної на її базі комп'ютерної програми CorVasculograph.exe, що  генерує  візуальний образ та фізичну модель русла у вигляді бази цифрових і графічних даних. За допомогою оригінальної комп'ютерної програми Genalgoritm.exe було проведено пошук оптимальної моделі ВАРС, що базується на отриманих протягом дослідження морфометричних коефіцієнтах (FF1, η, γ) і фітнес функціях  (Ff1, Ff2, Ff3), заснованих  на  відомих  та  запропонованих морфофункціональних принципах оптимальності .

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины