РОЛЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
РОЛЬ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У РОЗВИТКУ ПРЕЕКЛАМПСІЇ У ВАГІТНИХ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ
Альтернативное Название: РОЛЬ эндотелиальной дисфункции В РАЗВИТИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ У БЕРЕМЕННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

Матеріали і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань проведено дослідження особливостей перебігу вагітності, пологів, стану плода та новонародженого, а також комплексне клініко-параклінічне обстеження в динаміці вагітності у 119 вагітних, з яких 48 вагітних з первинною артеріальною гіпертензією (1 група), 46 вагітних з прееклампсією в анамнезі (2 група) і 25 соматично здорових жінок з фізіологічним перебігом вагітності, що склали контрольну групу (3 група).


Для вивчення стану ендотеліальної системи визначали показники ендотелійзалежної вазодилятації (ЕЗВД) плечевої артерії, концентрації ендотеліну 1 (Ет-1), фактору Віллебрандта (ФВ) у плазмі крові у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією, з прееклампсією в анамнезі та у соматично здорових жінок з фізіологічним перебігом вагітності.


Ендотелійзалежну дилятацию плечової артерії розраховували як відносну зміну діаметра артерії протягом проби з реактивною гіперемією, виражену у відсотках. Стан ЕЗВД плечової артерії оцінювали за допомогою лінійного датчика 7,5 МГц ультразвукової системи “Sіmens Sonolіne 1700”. Дослідження проводили в триплексному режимі. Діаметр плечової артерії й швидкість кровотоку в ній вимірювали початково й після 5-хвилинної оклюзії (реактивна гіперемія). Розраховували відсоток приросту зазначених показників після оклюзії.


Вміст ендотеліну 1 та фактору Віллебрандта в плазмі крові визначали радіоімунним методом за допомогою імуноферментних комерційних наборів фірми “Biomedica” і “Axis Shield” згідно з встановленими інструктивними правилами та належними протоколами. Концентрацію ендотеліну 1 та фактору Віллебрандта визначали в пікограмах на мілілітр (пг/мл) плазми крові при проведенні хроматографії.


Для оцінки внутрішньоутробного стану плода використали метод ультразвукового сканування, допплерометрію судин плаценти й плода, кардіотокографію, біофізичний профіль плода, визначення екскреції естріолу й плацентарного лактогену в сироватці крові.


Оцінку матково-плацентарного й плодово-плацентного крово­обігу дослідження проводили за допомогою апарата “Aloka SSD-2000”.


Усі отримані дані клінічних, інструментальних і лабораторних досліджень оброблені статистичними методами, прийнятими в медико-біологічних дослідженнях. Для оцінки обґрунтованості та вірогідності отриманих результатів проводилась статистична обробка даних з використанням комп’ютерної програми Microsoft Excel та Stаtistica 6.1 for Windows. Вірогідність розходжень порівнюваних показників оцінювалася за допомогою критеріїв Стьюдента. Результати вважались достовірними при значеннях P<0,05.


Результати власних досліджень та їх обговорення. Важкість перебігу артеріальної гіпертензії встановлювали за рівнем артеріального тиску (АТ) та критеріїв, покладених в основу класифікації артеріальної гіпертензії (АГ) згідно рекомендацій ВООЗ та Міжнародного Товариства Гіпертензії (МТГ) 1999 року, а також Європейського Товариства Гіпертензії та Європейського Товариства Кардіологів 2003 року по діагностиці, лікуванню та профілактиці артеріальної гіпертензії. У 22 (45,8%) жінок мала місце ПАГ I ступеня (м’яка). У 26 (54,2%) хворих була діагностована ПАГ II ступеня. Артеріальна гіпертензія 3 ступеня не спостерігалася у вагітних.


Тривалість гіпертензії до теперішньої вагітності у жінок, що перебували під спостереженням, складала від 0,5 років до 10 років. У 4 (8,3%) вагітних артеріальну гіпертензію було діагностовано вперше під час вагітності, у 18 (37,5%) тривалість захворювання була не більше 5 років, а у 26 (54,6%) – від 6 до 10 років. При аналізі виявлено, що із збільшенням тривалості захворювання зростає число більш важких форм хвороби, спостерігається підвищення і стабілізація АТ у вагітних з ПАГ. Звертає на себе увагу той факт, що в багатьох жінок з ПАГ (58,33%) з пубертатного віку мали місце надмірна вага та нерідко (у 54,17%) порушення менструальної функції. Діагноз – ожиріння І-ІІІ ступеня був встановлений у 30 (62,5%) хворих на ПАГ. Майже усі хворі (90,5%) мали обтяжену спадковість по гіпертонії. При теперішній вагітності прееклампсія мала місце у 26 (54,2%) хворих з ПАГ та у 12 (26,1%) вагітних які мали прееклампсію в анамнезі .


У першу чергу відзначається підвищення діастолічного АТ, особливо у жінок з важкими проявами захворювання. Наші спостереження показали, що тяжкість прееклампсії, її клінічні прояви в певній мірі залежать від вихідного перебігу захворювання. Загалом, прееклампсія легкого ступеня у 6 (23,07% – 1 гр.) та у 8 (17,39% – 2 гр.), середньої важкості була виявлена у 14 (25% – 1 гр.) та у 4 (8,69% – 2 гр.) вагітних, тяжка прееклампсія – у 6 (24,5%) вагітних 1 групи. У вагітних з 2 групи тяжка прееклампсія місця не мала.


Особливістю прееклампсії у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією є її раннє виникнення. Прееклампсія, яка виникла до 28 тижнів спостерігалася у 3 (11,53%) вагітних з 1 групи, в 2 групі таких жінок не спостерігалось.


Загроза переривання вагітності у жінок 1 групи спостерігалось у 31 вагітної (65,9%) та у 19 (41,3%) вагітних 2 групи. За даними наших досліджень, передчасні пологи – у 10 (21,23%) вагітних з 1 групи та у 2 (10,87%) – з 2 групи, що достовірно більше, ніж у здорових вагітних (р<0,01). Частота передчасних пологів зростає по мірі збільшення важкості ПАГ. Так, якщо при ПАГ I ступеня передчасні пологи мали місце у 15% вагітних, то при ПАГ II ступеня – у 25,92% жінок (р<0,05).


Звертає на себе увагу часте застосування оперативного розродження у вагітних з первинною артеріальною гіпертензією, яке корелює з важкістю захворювання. Шляхом операції кесаревого розтину було розроджено 11 (22,92%) вагітних з ПАГ та 7 (15,21%) вагітних 2 групи. Якщо при АГ I ступеня частота кесаревого розтину склала 12,2%, то при АГ II вона склала 26% (р<0,001).


Затримка розвитку плода (ЗРП) спостерігається у 4 (8,5%) вагітних 1 групи та у 3 (6,5%) вагітних 2 групи. Гострий дистрес плоду мав місце у 4 (8,7%) жінок 2 групи та у 5 (10,42) жінок 1 групи.


В результаті 46 пологів (2 групи) та 48 пологів (1 групи) народилося 95 дітей (одна двійня). Доношених дітей було 77 (81,05%), недоношених – 18 (18,94%). Відзначалось зростання частоти народження недоношених немовлят при збільшенні ступеня тяжкості ПАГ. У 10 дітей (20,84%) від матерів з ПАГ та у 4 (6,7%) дітей від матерів 2 групи при народженні мала місце асфіксія легкого ступеня. Як асфіксія, так і недоношеність та низька маса при народженні дітей визначалися тяжкістю ПАГ і приєднанням прееклампсії. Перинатальна смертність та антенатальна загибель плоду у наших вагітних не спостерігались.


 


Таким чином, приєднання прееклампсії у вагітних суттєво впливає на стан плода. Зростає частота затримки розвитку плода, збільшується відсоток передчасних пологів та народження недоношених дітей, частіше мають місце випадки асфіксії новонароджених.

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины