ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ЗАХИСТ МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ ПРОЦЕСУ ЛІКВІДАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 

Актуальність теми. Інститут ліквідації є одним з важливих елементів ринкової економіки, що застосовується до суб’єктів господарювання, які не мають можливості або наміру продовжувати господарську діяльність.

Оскільки господарські організації створюються для участі в майновому обороті, найважливішою задачею процесу ліквідації є завершення майнових відносин за їх участю. Ефективність здійснення процедури ліквідації залежить саме від належного врегулювання відносин, пов'язаних з акумулюванням майна ліквідованої господарської організації, задоволенням вимог її кредиторів, а також передачею майна, що залишилося, учасникам такої організації. У даному питанні поєднані інтереси усіх категорій учасників процесу ліквідації на підприємствах: власників (учасників) та контрагентів підприємства, споживачів, держави і суспільства в цілому.

Законодавство про ліквідацію, незважаючи на порівняно невеликий період свого розвитку, здійснює суттєвий вплив на економічні відносини, усуваючи з ринку господарські організації, що працюють неефективно або такі, чия діяльність не відповідає суспільним інтересам.

Недоліки законодавства, яке було сформоване на початку періоду переходу до ринкової економіки, призвели до масових порушень при ліквідації господарських організацій. В умовах відсутності контролю над здійсненням ліквідаційної процедури, правових наслідків ухилення власників та ліквідаційної комісії від здійснення заходів щодо ліквідації підприємств страждали майнові інтереси кредиторів та учасників ліквідованих підприємств, стабільність господарського обороту в цілому.

З прийняттям Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців” від 15 травня 2003 року було вдосконалено процедуру ліквідації підприємств, вирішено окремі проблеми її проведення. Проте поза межами законодавчого регулювання продовжує залишатися низка проблем, пов’язаних з акумуляцією та розподілом майна ліквідованих господарських організацій і забезпеченням майнових прав та інтересів учасників процесу ліквідації.

Питанням захисту майнових інтересів учасників процесу ліквідації приділяли увагу такі дослідники, як Л. Азаров, О. Вінник, В. Джунь, О. Єфименко, О. Зельдіна, О. Кібенко, Б. Поляков, С. Теньков та ін. Але автори торкалися лише окремих проблем захисту майнових інтересів учасників процесу ліквідації. Комплексні дослідження правового забезпечення захисту майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах не проводилися.

Вищенаведене свідчить про актуальність і доцільність проведення  дослідження за темою дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень НАН України в рамках теми “Забезпечення взаємозв'язку основних законодавчих актів, що регламентують економічні відносини” (номер держреєстрації 0102U005361), у якій дисертантка брала участь як співвиконавець і у межах якої проведено дослідження окремих аспектів правового регулювання майнових відносин у сфері господарювання, що можуть бути використані, у тому числі, для вдосконалення захисту майнових інтересів учасників процесу ліквідації на підприємствах. 

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины