ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ЯК ОБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Положення прийнятого 16 січня 2003 року  Цивільного кодексу визначили основні напрямки подальших досліджень особливостей регламентації особистих немайнових і майнових відносин. У сучасних умовах особливого значення набуває розгляд специфіки правового регулювання відносин, що виникають з приводу окремих різновидів цінних паперів, визначеної як положеннями ЦК України, так і інших актів цивільного законодавства України. У зв’язку з цим, актуальною є проблема розгляду особливостей державних цінних паперів як об’єктів цивільних прав. Незважаючи на те, що їхнім емітентом є держава  як публічно-правове утворення, що бере участь у цивільних відносинах в особі відповідних державних органів, відносини, пов’язані з їхнім випуском та обігом, підлягають приватноправовій регламентації. Аналіз надбання цивілістичної доктрини у цій сфері свідчить про недостатність дослідження специфіки їхньої правової природи  та  особливостей  участі  у  цивільному  обороті. Необхідність визначення специфіки правової природи державних цінних паперів, дослідження механізмів їхнього випуску та обігу і обґрунтування на цій підставі шляхів подальшого вдосконалення правового регулювання відносин, що виникають стосовно них, обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження.

Теоретичною основою дослідження та зроблених у дисертації висновків є праці видатних вчених-правників України та інших країн, присвячені цивілістичній проблематиці, зокрема, аналізу особливостей правового регулювання відносин, що виникають у сфері випуску та обігу цінних паперів. Основні положення дисертації ґрунтуються на дослідженнях українських  та російських цивілістів А.А.Агаркова,  І.А. Безклубого, В.А. Бєлова, С.М. Бервено, В.І. Борисової,  В.І. Вишневського, В.І. Гостюка,  Н.С. Кузнєцової, С.М. Ландкофа, Ю.М. Мороза, Д.В. Мурзіна,  І.Р. Назарчука,  І.В. Спасибо-Фатєєвої,  В.І. Труби,  П.П. Цитовича,  Я.М. Шевченко,                  В.Л. Яроцького та ін.

Емпіричну основу дослідження складають положення ЦК України, актів поточного цивільного законодавства України про цінні папери та інших  нормативно-правових  актів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконано відповідно до цільової комплексної програми Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого “Основні проблеми здійснення й захисту майнових та особистих немайнових прав в умовах ринкової економіки” (реєстраційний                      № 0186.0.070867).

 

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины